Streda 07. 12. 2022 00:03:03 | Meniny má Ambróz

Šuteková opäť útočí! Poslanci a primátor vraj konzervujú nelegálny stav v Žiline!

Poslanci končiaceho zastupiteľstva sa opäť rozhádali na téme vizuálneho smogu v Žiline. Na návrh klubu za ZA vyčlenili poslanci peniaze na odstránenie 500 nelegálnych bilbordov a na návrh Miriam Šutekovej vyzvali Branislava Delinčáka „na odstránenie desiatok nelegálnych bilbordov“ ktoré vraj prevádzkuje. Jej návrh, aby Delinčák odstránil smerové tabule zo stĺpov MHD, však neprešiel. Šuteková ho obvinila z porušovania zákona a Jozefa Juriša a primátora Fiabáne z konzervovania a tolerovania nelegálneho stavu. Delinčák a Juriš zase hovoria o nezmyselných a pomýlených útokoch poslankyne na svojich kolegov. ILUSTRAČNÉ FOTO: Facebook Branislav Delinčák

Michal Filek|24. september 2022|18:42:59


Súvisiaci článok
Šuteková odstráni svoju reklamu zo Žiliny. Reaguje tak na výzvu architektov
Čítajte viac >

Šuteková: Poslanci a primátor konzervujú nelegálny stav

Miriam Šuteková odovzdala primátorovi mesta Petrovi Fiabáne vypracovaný materiál, ktorý fotograficky dokumentuje viac ako 40 nelegálnych stavieb firmy ARD SYSYTÉM v piatich lokalitách Žiliny.

„Návrh poslancov z klubu za ZA a Za naše mesto za odstránené aj reklamné tabuľky zo stĺpov MHD a verejného osvetlenia, ako aj vypovedané zmluvy na prevádzkovanie týchto reklamných zariadení, bol žiaľ opäť zmarený pozmeňujúcim návrhom,” dodáva Miriam Šuteková predsedníčka klubu za ZA.

307662620_10160360612214923_3474897744858205077_n.jpg Šuteková hore vpravo. FOTO: Facebook Ľubo Bechný

Tento klub sa prostredníctvom tlačovej správy následne dištancoval od prijatia pozmeňujúceho návrhu Jozefa Juriša, ktorý, podľa nich, konzervuje nezákonný stav v meste Žilina.

„Návrh obmedzuje vypovedanie všetkých nájomných zmlúv na prenájom reklamy na stĺpoch MHD a verejného osvetlenia v rozpore s územným plánom mesta až vo chvíli, keď bude prijatá nová regulácia reklamných zariadení a stavieb, čo môže trvať mesiace až roky. Táto regulácie je totiž naviazaná na Zmenu územného plánu,“ uviedli členovia klubu v tlačovej správe zaslanej do médií.

Šuteková bola ešte konkrétnejšia a ostrejšia voči primátorovi Petrovi Fiabáne. „Poslanci nášho klubu vyjadrujú zároveň ľútosť nad tým, že nezákonnosť, teda nesúlad umiestnených reklám s územným plánom mesta, roky tolerujú niektorí poslanci i terajší primátor Žiliny Peter Fiabáne, ktorý má kompetencie nariadiť odstránenie nezákonného stavu ako aj vypovedanie nájomných zmlúv, keďže sa jedná o mestské organizácie. No žiaľ do dnešného dňa neurobil žiadne kroky k náprave, hoci bol o to požiadaný aj oficiálnym listom poslaneckého klubu za ZA. Dokonca i pri predkladaní pondelkového pozmeňovacieho návrhu prešiel diskusiu i hlasovanie mlčaním.”

„Šutekovci“ tiež upozorňujú, na podľa nich, neakceptovateľný prístup Branislava Delinčáka.

„Napriek tomu, že kolega poslanec je ako majiteľ firmy ARD SYSTEM v hlbokom konflikte záujmov, a tento aj ohlásil, opakovane hlasoval o tomto bode, čim o jeden hlas zabezpečil prijatie zmeny, ktorá zabezpečuje ďalšie prežitie jeho nelegálneho biznisu na území Žiliny.“

307642515_2981194548847346_2202085185551608846_n.jpg Poslanecký klub INÁ Žilina. Delinčák vpravo, Juriš tretí zľava. FOTO: Facebook Branislav Delinčák.

Delinčák: Ich snaha je iracionálna

Delinčák však oponuje, že snaha niektorých ľudí o absolútny zákaz reklamy je iracionálna. Tie totiž existujú všade vo svete. Dokonca aj v skanzenoch.

„Systém, ktorý je dnes v Žiline, bol vybudovaný ešte pred zmenou územného plánu a ten nikdy nie je retroaktívny. To potvrdil aj hlavný architekt. Súčasné znenie územného plánu je, podľa viacerých expertov na stavebné právo, v rozpore so zákonom a práve z tohto dôvodu sme sa obrátili na prokuratúru, aby preverila jeho súlad so zákonom. Verím, že v krátkej dobe by mohlo prísť vyjadrenie. Samotný UHA priznal extrémnosť územného plánu a na meste je všeobecná dohoda na príprave nového, ktorý určí podmienky a pravidlá. Nie absolútny zákaz všetkého a všade. Novej úprave by určite mala predchádzať aj diskusia so všetkými zúčastnenými a nemal by vzniknúť za zatvorenými dverami UHA pod taktovkou extrémneho pohľadu, ako tomu bolo naposledy. Verím, že len takto sa mesto dokáže pohnúť dopredu,“ uviedol Delinčák.

Zároveň poukázal aj na ekonomický rozmer takéhoto návrhu v čase, keď firmy zasiahol covid a črtajúca sa energetická kríza, ktorá nemá obdobu. „Nekonečné útoky zo strany pani Šutekovej vnímam ako úplne pomýlené. Rozprávame sa tu o kolektívnom prežití a dnes potrebujeme firmám pomôcť. Nie ich likvidovať, aby ich nikto nenašiel a nevedeli komunikovať svoje tovary a služby. Ľudia s ktorými sa rozprávam nevnímajú reklamu ako najväčší problém nášho mesta. Stav ciest, čistota verejného priestranstva, dostupnosť materských škôl a iné. To sú témy, ktoré ľudí trápia.“

smerova-tabula3-211x300.jpg

Juriš: Renomovaní právnici tvrdia, že takáto regulácia v Žiline nie je prípustná!

Aj Jozef Juriš sa od tvrdení Miriam Šutekovej dištancuje.

„Podľa môjho názoru informačné a smerové tabule umiestnené na stĺpoch verejného osvetlenia sú pri vyhľadávaní tej-ktorej firmy dôležité a pomáhajú občanom sa lepšie zorientovať, keď hľadajú konkrétnu firmu, alebo prevádzku. Podľa tvrdení klubu ZaZa sú tieto tabule prežitkom a ľudia by mali pri vyhľadávaní firiem používať google mapy. Ako však z praxe vieme, nie vždy sa cez google podarí nájsť najlepšiu cestu k firme, resp. niektorí občania, hlavne starších ročníkov, nevedia ani google mapy používať, resp. nemajú ani k dispozícii mobilné dáta. Je pravdou, že informačné tabule tak, ako vyzerajú dnes, sú prežitkom, a preto sme požiadali Útvar hlavného architekta, aby sme v meste Žilina vypracovali materiál, ktorý by definoval jednotný mestský informačný systém a určil zóny, v ktorých sa môže určitý typ reklamy použiť,“ uviedol Juriš pre SP 21.

Aj on podotkol, že územný plán nemôže byť retroaktívny, čo potvrdil aj hlavný architekt mesta.

„Rovnako nás, po predošlom zastupiteľstve, kontaktovali renomovaní právnici, ktorí tento problém riešia v iných samosprávach a tí vyjadrili presvedčenie, že regulácia reklamy tak, ako je nastavená v meste Žilina, nie je prípustná. Preto sme, ako klub Iná Žilina, o stanovisko požiadali prokuratúru, ktorá, však, do zasadnutia ostatného mestského zastupiteľstva odpoveď neposlala. Z toho dôvodu sme na zastupiteľstve predložili pozmeňovací návrh, ktorým žiadame primátora, aby síce zaslal súčasným nájomcom vypovedanie zmlúv, avšak účinnosť týchto výpovedí nadobudne právoplatnosť dňom schválenia nového materiálu, ktorý bude jasne definovať umiestnenie reklamných stavieb, zariadení, určí jednotný dizajn mestského informačného systému a bude v súlade s platnou legislatívou.“

O stanovisko sme požiadali aj primátora Petra Fiabáne. Zatiaľ nám však z tlačového odboru jeho stanovisko neposlali.


Súvisiaci článok
VIDEO Duel SP 21 Streďanská vs. Delinčák: O vizuálnom smogu v Žiline
Čítajte viac >

Zdieľať článok
Lock-icon

Pre pridávanie komentárov do diskusie sa musíteprihlásiť