Nedeľa 19. 05. 2024 21:36:21 | Meniny má Gertrúda

Žilinský kraj bije na poplach. Lekári-špecialisti sú pod veľkým tlakom, štát musí začať konať (VIDEO)

Situácia v slovenskom zdravotníctve je už po niekoľko rokov mimoriadne napätá a sever krajiny nie je žiadnou výnimkou. Svoje obavy z možných nepríjemných dopadov vyjadrili aj predstavitelia Žilinského samosprávneho kraja. Ich varovný prst spočíva tiež v tom, že bez zásahu štátu je tu po dlhých rokoch veľké ohrozenie bezplatnej zdravotnej starostlivosti.

Michal Szentivanyi|15. apríl 2024|14:00:54

Zdroj: Koláž Žilina SP21/zilina.sp21.sk

Súvisiaci článok
Komfortnejšie a lepšie podmienky pre pacientov. Žilinská nemocnica opäť modernizovala
Čítajte viac >

Svoje obavy z narastajúceho tlaku na lekárov-špecialistov v Žilinskom kraji vyjadrila samotná predsedníčka kraja Erika Jurinová a riaditeľka odboru zdravotníctva Žilinského samosprávneho kraja Silvia Pekarčíková. Podľa ich názoru je momentálne situácia v zdravotníctve na bode mrazu. Štát podľa nich momentálne stojí na križovatke dôležitých rozhodnutí a musí vraj začať konať. „My stále tvrdíme, že jednotlivé kraje už robia svoje maximum, ale už sme na pomyselnom strope. Preto oslovujeme ministerstvo aj ako všeobecne všetky kraje, no aj ako samostatný Žilinský kraj s viacerými nápadmi," povedala županka Erika Jurinová.

Screen Shot 04-15-24 at 11.39 AM.JPG Zdroj: zilina.sp21.sk

Kraje by mali mať väčšie kompetencie regulovať jednotlivé zariadenia

Žilinský samosprávny kraj totiž razí filozofiu, že by bolo ideálne, ak by jednotlivé kraje mali väčšie kompetencie v oblasti riadenia jednotlivých sietí ambulancií. Jednou z nich je napríklad aj určovanie miest výskytu jednotlivých ambulancií. V tejto otázke by však bolo nutné vyriešiť aj situáciu so zdravotnými poisťovňami, ktoré, podľa očakávania, vstupujú do hry.

Screen Shot 04-15-24 at 11.40 AM.JPG Zdroj: zilina.sp21.sk

Kraj ukazuje aj na dôvody, pre ktoré je vraj zdravotníctvo v tejto situácii

Kraj však ešte pomenoval aj niekoľko príčin tohto stavu. Prvým je dĺžka výchovy špecialistu, ktorá je podľa názoru riaditeľky zdravotníckeho odboru kraja Silvie Pekarčíkovej pridlhá. „Celkovo ide o asi 10 až 20 rokov neriešený problém. V prípade výchovy lekárov-špecialistov sa pohybujeme asi v rozmedzí 12 až 15 rokov v závislosti od zamerania, čo je pridlhá doba," povedala Pekarčíková s tým, že napríklad na porovnanie v Česku je táto doba oveľa kratšia a nie sú sťažnosti na nedostatočnú odbornosť tamojších lekárov. Ďalšími problémami sú mzdy, ktoré sú pre začínajúcich lekárov na Slovensku často neatraktívne. Tu pociťujú v kraji tlak hlavne v oblasti neurológie či dermatológie.

S tým podľa kraja súvisí aj ďalší náväzný problém, a síce odcestovanie absolventov lekárskeho odboru do zahraničia za lepšími podmienkami. Jedným z ďalších problémov aktuálneho stavu je aj nemožnosť si vykonať atestáciu inde, než na pridelených špeciálnych pracoviskách nemocníc. Veľkou veličinou v aktuálnom stave zdravotníctva sú aj lekári, ktorí nie sú viazaní zmluvami. Ergo, tých samosprávny kraj zo zákona ani nemôže ovplyvňovať či inak regulovať ich činnosť.

Pacienti by sa mali pripraviť na ťažšie podmienky a poriadne zvážiť akútnosť každej návštevy špecialistu

V tejto súvislosti Pekarčíková hovorí aj o tom, že v súčasnosti môžu pacientov čakať neľahké situácie aj preto, že mnohí z nich si aj pre menej vážnu diagnózu okamžite volia cestu návštevy špecialistu. Ten podľa župy následne rieši problémy, na ktoré by mohla mať väčšie kompetencie aj ambulancia všeobecného lekára. Práve v tomto segmente chce kraj apelovať na rezort zdravotníctva. Všeobecní lekári by po legislatívnom zásahu tak mohli predpisovať aj lieky, ktoré v súčasnosti nemôžu, čím by sa zmenšil tlak napríklad na neurológov, gastroenterológov, pneumológov a tak podobne.

„Máme patovú situáciu v tom, že možno by sme aj nejaké podporné programy mali, ale problém je v tom, že máme nižší dopyt po tejto službe, čo tkvie v neatraktivite tohto povolania. Menej študentov, ktorí skončia lekársku fakultu, chce pracovať v našich zariadeniach," posťažovala sa Pekarčíková.

sadasdas.jpg Zdroj: Koláž ŽilinaSP21/zilina.sp21.sk

Ďalším stupňom v reťazci je ministerstvo zdravotníctva, ktoré teraz pripravuje audit

So spomínanými obavami žilinskej župy a jej predstaviteľov sme sa obrátili na rezort zdravotníctva, ktorý v súčasnosti vedie ministerka Zuzana Dolinková. Práve ministerstvo zdravotníctva je totiž podľa župy tým ďalším stupňom, ktorý musí v tejto vypätej situácii začať konať. „Vo všeobecnosti platí, že s nedostatkom zdravotníckeho personálu zápasia okrem Slovenskej republiky aj mnohé ďalšie krajiny v zahraničí. Ministerstvo zdravotníctva pripravuje audit plnenia personálnych normatívov v ambulantných a ústavných zdravotníckych zariadeniach a na základe toho má v pláne upravovať kompetencie jednotlivých zdravotníckych povolaní. Rezort už upravoval kompetencie vybraných zdravotníckych pracovníkov, konkrétne praktickú sestru - asistenta. Pokračujú práce na úprave kompetencií sestry a pôrodnej asistentky a následne aj ostatných zdravotníckych pracovníkov. Našim cieľom je udržať absolventov a zastaviť odchod skúsených zdravotníkov zo systému," odpovedal na otázky Žilina SP21 rezort zdravotníctva.

Podľa ich názoru sa momentálne vláda Slovenskej republiky a ministerstvo zdravotníctva zameriava na posilnenie ambulantnej zdravotnej starostlivosti a pracuje sa na reforme ako všeobecnej, tak aj špecializovanej ambulantnej starostlivosti. „Pripravujeme definíciu novej verejnej minimálnej siete poskytovateľov špecializovanej ambulantnej starostlivosti a zadefinujeme, kde, koľko a akých špecialistov potrebujeme pre zabezpečenie kvalitnej a dostupnej zdravotnej starostlivosti. Zároveň umožníme lekárom špecialistom získať podporu na vznik nových ambulancií v nedostatkových regiónoch a modernizáciu prístrojového vybavenia už existujúcich ambulancií vybraných odborností z Programu Slovensko 2021 - 2027. Ďalšou z priorít ministerstva je aj zavedenie nového katalógu zdravotných výkonov pre ambulantný sektor, aby sa nám podarilo zreálniť financovanie ambulancií a aby sme zabezpečili spravodlivé odmeňovanie zdravotníckych pracovníkov pôsobiacich v ambulantnej sfére," pokračuje komunikačný odbor ministerstva zdravotníctva.

4-fe4197d81e3f9932bbdb5eaa4ab6f005935d99d7.jpg Zdroj: TASR/Jaroslav Novák

Plán na nedostatok lekárov

Jedným z nástrojov riešenia nedostatku lekárov je podľa ministerstva aj rezidentské štúdium. Od 1. októbra 2023 bolo určených celkovo 11 špecializácií. Argumentujú tiež, že v spolupráci s ministerstvom školstva sa podieľajú na zvyšovaní počtu medikov. Po novom tak vraj budú môcť lekárske fakulty už pri najbližších prijímacích skúškach prijať o 150 slovenských študentov viac.

„Ministerstvo zdravotníctva zároveň už dlhodobejšie pracuje na inováciách lekárskych minimálnych štandardov, na ktorých spolupracujú všetci odborní garanti špecializačného štúdia vzdelávacích ustanovizní, hlavní odborníci ministerstva, odborné spoločnosti, akreditačná komisia ministerstva na ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov, stavovské organizácie a mnohí ďalší odborníci z praxe. V aktualizáciách a inováciách lekárskych minimálnych štandardov rezort požiadal všetky autority a odbornú komunitu aj o prehodnotenie dĺžky špecializačného štúdia pre konkrétne špecializačné odbory, a to najmä v kontexte odporúčaní Smernice 2005/36/ES a Únie európskych medicínskych špecialistov / UEMS," informovalo portál Žilina SP21 ministerstvo zdravotníctva.

Pacienti sa môžu začať obracať na lekárov-špecialistov v zahraničí

Netreba však opomínať ani sekundárne dôsledky aktuálneho stavu zdravotníctva. Už pri stomatológii sa totiž v minulosti objavili prípady, kedy si ľudia pre vysoké slovenské ceny zubárov volili radšej špecialistov v Poľsku či v Maďarsku. Čosi podobné hrozí aj pri vyhľadávaní lekárov pri rôznych odboroch ako kardiológia, urológia a podobne. „Áno, už to tu aj máme. Pacienti chodia do Poľska, do Čiech... Je to ten nepriaznivý vývoj a zasiahne to aj zdravotné poisťovne, ktoré týmto pacientom budú musieť uhrádzať tú starostlivosť, ktorú v zahraničí dostali. Aj poisťovňa spolu s ministerstvom musí v tomto probléme začať pracovať. Ide o nadrezortný a štátny problém, ktorý musíme začať aktívne riešiť a nie len o ňom rozprávať," uzavrela Pekarčíková.


Súvisiaci článok
Pedagógovia sa dočkali uznania. Predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja ocenila 30 učiteľov
Čítajte viac >

Zdieľať článok

Ďakujeme, že nás čítate. V prípade, že ste našli v článku chybu, napíšte nám na redakcia@sp21.sk

Lock-icon

Pre pridávanie komentárov do diskusie sa musíteprihlásiť