Sobota 18. 05. 2024 13:57:02 | Meniny má Viola

Mesto Bytča v roku 2023 najviac investovalo do školských zariadení

Mesto Bytča rekapituluje rok 2023 v mnohých oblastiach. Ako informuje Adriana Brziaková, hovorkyňa mesta, stavebné aktivity fyzických aj právnických osôb v meste stúpli oproti minulému roku takmer o dve tretiny. V roku 2024 bude úrad investovať svoje financie naďalej hlavne do školskej infraštruktúry.

Radka Kostánová|12. január 2024|19:14:39

Ilustračné foto. Zdroj: archív mesta Bytča

Súvisiaci článok
V roku 2023 pribudlo do Bytče 126 rozkošných bábätiek
Čítajte viac >

V našom minulom článku sme vás informovali, že v meste Bytča sa v roku 2023 narodilo len 126 detí, čo je o 9 menej, ako v roku 2022.

Rekapitulácia však prebehla aj v iných oblastiach, ktoré mesto kontroluje. Adriana Brziaková, hovorkyňa mesta Bytča, priblížila, že v rámci stavebného konania bolo vydaných 129 súhlasov k ohláseniu drobných stavieb, stavebných úprav a udržiavacích prác.

V roku 2023 bolo taktiež vydaných 24 rozhodnutí k zvláštnemu užívaniu pozemných komunikácií. Územných rozhodnutí mesto Bytča vydalo v počte 16. Taktiež bolo vydaných až 90 stavebných rozhodnutí, čo je o 32 viac ako v roku 2022.

„Kolaudačných rozhodnutí bolo v minulom roku vydaných 60 a 90 územno plánovacích informácií, potvrdení skutkového stavu alebo podobné stanoviská a vyjadrenia. Oproti predchádzajúcemu roku sa stavebné aktivity v meste začali intenzívnejšie rozvíjať, a to proporčne vo všetkých mestských častiach," doplnila Brziaková.

„Z najvýznamnejších investičných aktivít mesta za rok 2023, spomeniem prístavbu školskej jedálne v ZŠ E. Lániho v objeme 387 876,- €, asfaltovanie miestnych komunikácií v Mikšovej za takmer 50 000,- €, zateplenie MŠ Pšurnovice vo výške 30 479,- €, výstavbu detského bezbariérového ihriska Rodinka na sídlisku Úvažie v celkovej výške 66 690,- €, či revitalizáciu cintorína v mestskej časti Hrabové v objeme 11 990,- €,“ upozornil Anton Kotešovský vedúci odboru správy majetku a regionálneho rozvoja.

Projekty, akými sú zateplenie MŠ Hliník nad Váhom, rozšírenie kapacít komunitnej starostlivosti ZPS a DS Jesienka, prístavba pavilónu pre 100 detí v MŠ Dostojevského a vytvorenie zberného dvora v intraviláne mesta Bytča, patria v meste medzi prioritné investície v roku 2024.

„Aj keď bol programový rozpočet na rok 2024 s výhľadom na roky 2025 – 2026 schválený ako vyrovnaný, mesto sa bude naďalej snažiť čo najmenej zaťažovať vlastnú kasu a vyhľadávať externé zdroje na ich refinancovanie," dodala Brziaková.


Súvisiaci článok
Bytča rekapituluje uplynulý rok. Tento prípad mestskej polície výrazne vyčnieval
Čítajte viac >

Zdieľať článok

Ďakujeme, že nás čítate. V prípade, že ste našli v článku chybu, napíšte nám na redakcia@sp21.sk

Lock-icon

Pre pridávanie komentárov do diskusie sa musíteprihlásiť