Piatok 14. 06. 2024 17:37:59 | Meniny má Vasil

100 stavieb Žilinského kraja: Bývalá štátna uhorská dievčenská meštianska škola v Žiline (ROZHOVOR + FOTOGALÉRIA)

Podľa historikov Jozefa Moravčíka a Petra Štanského odovzdalo mesto Žilina budovu spolu s priľahlým pozemkom za 1 Slovenskú korunu cirkvi na základe uznesenia mestského zastupiteľstva z roku 2006. Jej zriaďovateľom je v súčasnosti Žilinská diecéza, pričom dnešná cirkevná základná škola nesie meno významného rímskokatolíckeho kňaza Romualda Čestislava Zaymusa a je zasvätená Nepoškvrnenému počatiu Panny Márie. Foto: Súkromný archív Jozefa Feilera

Juliana Krčulová|24. marec 2023|15:00:04


Súvisiaci článok
100 stavieb Žilinského kraja: Katolícky dom na Hurbanovej ulici v Žiline (FOTOGALÉRIA)
Čítajte viac >

Historici Jozef Moravčík a Peter Štanský ďalej pre Turistickú informačnú kanceláriu mesta Žilina uviedli, že v priestore za mestskou Hornou bránou sa v 18. a 19. storočí nachádzal mestský majer.

„Boli tu nielen hospodárske budovy, ale i ubytovne pre mestských sluhov a strážnikov. Títo mali na starosti ochranu mestských pastvín, polí a lesov, ale aj ochranu mestského majetku a bezpečnosť obyvateľov. V roku 1849 tu bola budova pre pastierov, budova sladovne patriaca Benjamínovi Kalinajovi, v ktorej bývalo tridsaťpäť ľudí. Celkovo tu stálo dvanásť domov a ulica sa volala Majerská – Platea majer,“ uviedli pre TIK mesta Žilina historici Moravčík a Štanský, pričom podotkli, že rozširovaním mesta vznikla situácia, že tieto hospodárske budovy prekážali jeho ďalšiemu rozvoju mesta, preto ich bolo treba odstrániť:

PŠ.jpg Foto: Súkromný archív Petra Štanského

„Mesto v tom čase nemalo dostatok školských budov. Vedľajší pozemok mesto koncom 19. storočia využívalo na pre potreby hasičov, kde títo mali svoju budovu, ako aj stenu na sušenie hadíc. Hasiči tu ostali až do vybudovania svojho areálu v priestoroch bývalej Ďurčanského tehelne, dnes Námestie požiarnikov, v rokoch 1949 až 1953.“

V priestore majera miesto hospodárskych budov a ostatných domov v roku 1912 sa podľa historikov začala budovať Štátna uhorská dievčenská meštianska škola, ktorú dokončili v roku 1919:

„Vtedy sa však už ulica nevolala Majerská, ale Sugarova – Sugar utca. K premenovaniu na Ulicu Romualda Zaymusa došlo vo februári 1919. Štátna uhorská dievčenská meštianka bola založená v meste už v roku 1904, stála na inom mieste. Po roku 1919 sa táto škola na Zaymusovej ulici stala koedukačnou – čiže i s chlapcami pod názvom Štátna meštianska škola zmiešaná. Za Slovenskej republiky to bola Štátna meštianska škola chlapčenská. Od roku 1949 sa ulica premenovala na Konevovu, podľa mena maršala Červenej armády. K opätovnému navráteniu pôvodného názvu na Ulicu R. Zaymusa došlo v roku 1992. V roku 1949 sa škola premenovala na Prvú strednú školu zmiešanú a od roku 1953 to bola už I. Osemročná stredná škola ako jedna zo štyroch v meste, po roku 1961 bola deväťročná,“ priblížili historici a ďalej uviedli, že v rokoch 1956 až 1957 pristavili nové učebne a telocvičňu na dnešnej Komenského ulici v mieste, kde pôvodne stáli objekty hasičov.

JF 2.jpg Foto: Súkromný archív Jozefa Feilera

Od roku 2003 bola podľa historikov Moravčíka a Štanského škola transformovaná na cirkevnú školu:

„Budova aj pozemok boli za 1 Sk Mestom Žilina odovzdané cirkvi, na základe uznesenia mestského zastupiteľstva 20. februára 2006. Jej zriaďovateľom v súčasnosti je Žilinská diecéza. Škola nesie meno významného rímskokatolíckeho kňaza Romualda Čestislava Zaymusa (7. 2. 1828 – 19. 7. 1902, pôsobiaceho v Bytčici) a je zasvätená Nepoškvrnenému počatiu Panny Márie. Posledná rekonštrukcia budovy sa uskutočnila v rokoch 2010 až 2012. Budova školy je zapísaná do Zoznamu pamätihodností mesta Žilina pod číslom 12 na základe návrhu, ktorý schválili poslanci MsZ v Žiline dňa 24. augusta 2009. V návrhu bolo zdôvodnená architektonická hodnota objektu podrobným opisom jeho súčasného stavu, v ktorom sa uvádza, že stavba nadväzuje svojou hmotou na výškovú úroveň Mestskej pamiatkovej rezervácie Žilina,“ dodali pre Turistickú informačnú kanceláriu mesta Žilina historici Jozef Moravčík a Peter Štanský.

JF 3.jpg Foto: Súkromný archív Jozefa Feilera

Naša redakcia oslovila riaditeľa Cirkevnej základnej školy Romualda Zaymusa, Radoslava Kačura, s otázkou, či v tomto roku plánujú na budove bývalej štátnej uhorskej dievčenskej meštianskej školy v Žiline nejaké rekonštrukcie:

„Plánujeme vonkajšie odizolovanie základov historickej budovy kvôli pretrvávajúcej vlhkosti v suterénnych priestoroch. V blízkej budúcnosti si bude vyžadovať rekonštrukciu plot popri ulici Romualda Zaymusa a ulici Komenského,“ priblížil našej redakcii riaditeľ Cirkevnej základnej školy Romualda Zaymusa, Radoslav Kačur a na našu otázku, či budova absolvovala za minulé roky rozsiahlejšiu rekonštrukciu, a či prešiel interiér budovy rovnakou obmenou, nám odpovedal takto:

„V roku 2011 sa historická budova zateplila a prebehla rekonštrukcia strechy. Pri spomenutej prestavbe došlo aj k zmene interiéru – rekonštrukcia chodieb a sociálnych zariadení. V roku 2019 došlo v suteréne budovy k prestavbe bytu školníka na školskú knižnicu.“

JF 4.jpg Foto: Súkromný archív Jozefa Feilera

Našu redakciu taktiež zaujímalo, aké sú so školou plány do budúcnosti:

„Do budúcnosti chceme školu udržať v prevádzke a pokračovať tak vo vyše 110-ročnej histórii vzdelávania v historickej budove bývalej Štátnej uhorskej dievčenskej meštianskej školy,“ uzavrel pre našu redakciu riaditeľ Cirkevnej základnej školy Romualda Zaymusa, Radoslav Kačur.


Súvisiaci článok
100 stavieb Žilinského kraja: Slovenské komorné divadlo v Martine (ROZHOVOR + FOTOGALÉRIA)
Čítajte viac >

Zdieľať článok

Ďakujeme, že nás čítate. V prípade, že ste našli v článku chybu, napíšte nám na redakcia@sp21.sk

Lock-icon

Pre pridávanie komentárov do diskusie sa musíteprihlásiť