Pondelok 27. 03. 2023 03:36:15 | Meniny má Alena

Nemocnica rozšírila odbornú spoluprácu s univerzitou

Predstavitelia Fakultnej nemocnice s poliklinikou v Žiline a Žilinskej univerzity v Žiline podpísali vo štvrtok 2. februára 2023 novú Zmluvu o praktickej výučbe, ktorá nahrádza Dohodu o odbornej praxi študentov z roku 2003. Cieľom partnerstva je pokračovať v spoločnej príprave vysokokvalitných absolventov študijného programu biomedicínske inžinierstvo v bakalárskom aj inžinierskom štúdiu Žilinskej univerzity. Vďaka odbornej spolupráci zároveň ponesie FNsP Žilina naďalej označenie fakultná nemocnica. TEXT a FOTO: Lenka Záteková, hovorkyňa FNsP Žilina

Tlačová správa|6. február 2023|10:31:27

Praktické vzdelávanie v oblasti prepájajúcej IT a medicínu považuje riaditeľ žilinskej nemocnice Eduard Dorčík za významný prínos nielen v rámci skvalitnenia štúdia, ale rovnako v rozvoji ľudských zdrojov samotného zdravotníckeho zariadenia.

„Študenti majú možnosť dostať sa do praxe už v rámci výučby, môžu sa reálne zoznámiť so skutočným prostredím nemocnice, vyskúšať si zručnosti, pri ktorých teória nestačí. Ak sa po skončení školy rozhodnú u nás zamestnať, sú výrazne lepšie pripravení, rýchlejšie sa stávajú plnohodnotnou a predovšetkým profesionálnou súčasťou pracovných tímov,“ priblížil riaditeľ FNsP Žilina s tým, že počas odbornej praxe sa vysokoškoláci dostanú na niekoľko špičkových medicínskych oddelení žilinskej nemocnice, ako je neurochirurgia, oftalmológia, oddelenie klinickej a radiačnej onkológie, lekárskej genetiky, hematológie, urológie, chirurgie, neurológie, rádiodiagnostiky, ale tiež na kardiologickú ambulanciu a ambulanciu funkčnej diagnostiky či odbor informatiky a správy systémov.

„Sme vďační, že Žilinská univerzita rozvíja oblasť biomedicínskeho inžinierstva a touto cestou sa môžeme i my aktívne spolupodieľať na výchove budúcich slovenských odborníkov,“ doplnil E. Dorčík.

nemocnica.png

Študijný program biomedicínske inžinierstvo otvára univerzita v Žiline ako v bakalárskom, tak v inžinierskom štúdiu. Na základe novej Zmluvy o praktickej výučbe sa výrazne rozšíria možnosti odbornej praxe študentov žilinskej univerzity na oddeleniach FNsP Žilina okrem prvého aj pre druhý stupeň vysokoškolského vzdelávania.

„Ďalšie pokračovanie a skvalitnenie štúdia biomedicínskeho inžinierstva je pre nás zásadná záležitosť, pričom je kľúčová práve spolupráca so žilinskou fakultnou nemocnicou. Prax a poznanie podmienok, v ktorých sa priamo poskytuje zdravotná starostlivosť, predstavuje pre vzdelanie našich absolventov mimoriadne významný fenomén,“ uviedol dekan Fakulty elektrotechniky a informačných technológií Žilinskej univerzity v Žiline Pavol Špánik. Biomedicínske inžinierstvo je podľa jeho slov dynamicky sa rozvíjajúci študijný program, ktorého absolventi majú široké možnosti uplatnenia sa v diagnostickej a liečebnej starostlivosti, výskume a vývoji alebo distribúcii zdravotníckej techniky a technológií.

„Naším zámerom je neustále pracovať na zdokonaľovaní pedagogického procesu a inovácii poznatkov, ktoré študenti získavajú. Chceme urobiť maximum pre to, aby sme ich kvalitne pripravili pred vstupom na trh práce v oblasti zdravotníctva. Do budúcnosti sme určite otvorení rozšíreniu našej spolupráce so žilinskou nemocnicou nielen v prebiehajúcich aktivitách, ale zároveň v oblasti tvorby nových študijných programov,“ dodal P. Špánik.

Fakultná nemocnica s poliklinikou v Žiline umožňuje praktickú výučbu zdravotníkov vo vysokoškolských nelekárskych odboroch okrem Žilinskej univerzity v Žiline aj v súčinnosti s Katolíckou univerzitou v Ružomberku, Trenčianskou univerzitou Alexandra Dubčeka v Trenčíne a Vysokou školou zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety. V rámci výkonu odbornej praxe študentov v lekárskych či nelekárskych odboroch spolupracuje s viacerými strednými zdravotníckymi školami a početnými univerzitami na Slovensku i v Českej republike.


Súvisiaci článok
Dvojmesačná Dominika obdarovala novorodenecké oddelenie v Žiline
Čítajte viac >

Zdieľať článok
Lock-icon

Pre pridávanie komentárov do diskusie sa musíteprihlásiť