Streda 29. 03. 2023 16:58:10 | Meniny má Miroslav

Súkromná rozhľadňa nad Veľkým Rovným je zatvorená. O jej ďalšom osude rozhodne finančná zbierka

V obci Veľké Rovné sa nachádzajú až dve rozhľadne. Jedna z nich, tá na Luboch, je však už mimo prevádzky. Upozornila nás na to čitateľka Renáta, ktorá sa k nej vybrala na výlet. Dostala sa však len pod ňu. Ďalej ju nepustila páska zakazujúca vstup. Chcela vedieť, prečo. Dozvedeli sme sa, že dôvodom je jej nevyhovujúci stav. Záujem verejnosti prispieť na jej opravu vraj rozhodne o tom, či k nej pristúpia, alebo rozhľadňu rozoberú a drevo použijú na opravu salašov. FOTO: Renáta

Michal Filek|5. február 2023|10:15:52

„Dobrý deň, dnes sme sa vybrali na výlet na rozhľadňu Luby vo Veľkom Rovnom. Posielam vám fotky. Dostali sme sa však len pod ňu, pretože je zatvorená. Nikdy nebol žiadny oznam, len tá páska priamo na nej. Pýtali sme sa potom v dedine a vraj ju majú zbúrať, lebo nie je staticky v poriadku,“ napísala nám Renáta. Doplnila prosbu, aby sme sa pokúsili zistiť, ako to v skutočnosti je.

Redakcia SP 21 kontaktovala obec Veľké Rovné. Starosta Ladislav Korček nám odpísal, že „uvedená rozhľadňa sa síce nachádza v katastri obce Veľké Rovné, ale nie je to tá obecná rozhľadňa, ktorú máme, tá je na Kýčere“.

Túto rozhľadňa, ktorú chcela navštíviť Renáta, podľa starostu spravuje Prvá agrárna majiteľov, s.r.o.

Konateľom tejto spoločnosti je Milan Ovseník. Požiadali sme ho teda, aby nám priblížil nielen to, prečo je dnes rozhľadňa pre verejnosť nedostupná, ale tiež históriu jej vzniku. A najmä budúcnosť.

3.jpg

Niečo z histórie

Dozvedeli sme sa, že protipožiarna rozhľadňa LUBY sa nachádza na vrchole LUBY, na hrebeni Javorníkov v CHKO Kysuce, najvyššej kóte v katastrálnom území Veľké Rovné, nad osadou Záblatie - Ovsenovec, na mieste bývalej zememeračskej veže (vízy). Tá bola podľa pamätníkov postavená okolo roku 1912 pri zameriavaní zmien hraníc katastra Veľkého Rovného, pri odčleňovaní osád gravitujúcich do doliny rieky Kysuca - ako napríklad Dučkov, Vrchrieka, Jedľovník. V spomienkach pamätníkov sa objavovala ako rozpadnutá stavba ešte počas 2. svetovej vojny, na začiatku SNP.

Spolu s vízou na Zarúbanej Kýčere, kde v súčasnosti stojí identická rozhľadňa ako na Luboch, a vízou na Kočom vrchu, tvorili trojuholník, ktorý pomohol zememeračom so zakreslením pozemkov v katastri Veľkého Rovného.

Rozhľadňa - veža, stojaca na pozemkoch vo vlastníctve súkromných osôb, je vo vlastníctve obhospodarovateľa lesa Prvá agrárna majiteľov, s.r.o., ktorú si založili drobní vlastníci lesov na zabezpečenie starostlivosti o 530 hektárov lesov.

„So snahou aj o obnovu histórie, výstavba celodrevenej rozhľadne podľa dobových fotografií, s využitím lokálnych materiálov - miestneho dreva, bola dokončená v roku 2012, cca 100 rokov od postavenia pôvodnej triangulačnej zememeračskej veže. Časť výdavkov na výstavbu bola financovaná z prostriedkov Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013, časť zo súkromných zdrojov. Rozhľadňa so svojou výškou 15 metrov nad povrchom umožňovala obhospodarovateľovi lesa dôkladnejšie kontrolovať stav lesných porastov z hľadiska ich požiarnej bezpečnosti. Zvlášť v mimoriadnych situáciách, ktoré vyhlasuje okresný úrad v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku lesných požiarov v letnom období,“ hovorí Ovseník.

Keďže posledných 5 - 6 rokov viac ako 80% ťažby dreva je pri odstraňovaní chorých a poškodených stromov, rozhľadňa významným spôsobom pomohla pri pravidelnom monitoringu stavu nielen lesných porastov, ale aj stromov stojacich mimo lesa a ich okamžitou asanáciou sa dosiahol priaznivý stav lesných porastov v správe obhospodarovateľa lesa.

6.jpg

Zvykli si na ňu aj turisti

„Rozhľadňa bola využívaná aj turistami, ktorí ju však navštevovali na vlastné riziko, keďže jej samotný účel nebol "rekreačný" a obhospodarovateľ lesa neniesol zodpovednosť za prípadný úraz, ale tešil nás záujem verejnosti o túto zaujímavú stavbu, ku ktorej viedli kroky mnohých obyvateľov z blízkeho či vzdialenejšieho okolia,“ prezradil konateľ.

Napriek občasnej údržbe a opakovaných náteroch, zub času sa podpísal pod jej technický stav, a tak na začiatku letnej sezóny 2022 ju uzatvorili (označili páskou so zákazom vstupu a znefunkčnili rebríky, aby zamedzili ľuďom dostať sa na rozhľadňu) s cieľom rozhodnutia, čo s rozhľadňou ďalej.

Pretože okrem pozitívnych prínosov, ktoré boli evidentné pri ochrane súkromného majetku - lesa, či už pred požiarmi, alebo pred podkôrnym hmyzom a ktoré je možné aj vyčísliť cez finančné ohodnotenie ochránených lesov pred poškodením, rozhľadňa priniesla aj negatívne javy.

Pozitíva, negatíva a čo ďalej

„Negatívne javy spočívali v nerešpektovaní právnych predpisov na úseku ochrany prírody návštevníkmi, ktoré vyvolávali množstvo konfliktov riešiacich až policajným zborom - ako najzásadnejšie sa javili arogantné jazdy štvorkolkami, motocyklami či motorovými vozidlami až priamo k rozhľadni napriek jasnému zákazu týchto činnosti v 2. stupni ochrany.

Arogantnému správaniu sa nevyhli miestni obyvatelia od časti návštevníkov aj nerešpektovaním dopravného obmedzenia pri vjazde do osady a parkovaním motorových vozidiel po súkromných lúkach. Taktiež zlozvyk slovenskej verejnosti kdekoľvek si založiť ohník a opekať si špekačky, a to ešte v čase sucha a vyhlásenia mimoriadnej situácie pre vznik lesných požiarov napriek tomu, že ohnisko sme pripravili pre návštevníkov pri Kaplnke Sedembolestnej Panny Márie na Záblatí nebol za 10 rokov ničím výnimočný.

Z uvedených dôvodov zvažujeme jej ďalší osud. Buď ju rozoberieme, pričom drevo využijeme na obnovu salaša Ovsenovec, resp. útulňu pri studničke na Polovej (najvyššom prítoku Rovňanky), ktoré sú na turistickom chodníku pod rozhľadňou, alebo rozhľadňu obnovíme. Za týmto účelom sme dali spracovať statický posudok a projekt obnovy s vyčíslením nákladov na opravu.

K rozhodnutia obnovy, v prípade, že je staticky v poriadku, nás však má viesť až vedomosť, či vo väzbe na negatívne javy má vôbec zmysel rozhľadňu obnoviť a odkiaľ získať finančné prostriedky na jej opravu. V súčasnosti finišujeme s prípravou finančnej zbierky od podporovateľov jej obnovy v rámci prieskumu záujmu verejnosti o jej opätovné sfunkčnenie, ktoré by umožnilo opäť, aj keď na vlastné riziko, využívať ju verejnosťou. Súčasne pripravujeme obnovu dvoch salašov s prístreškami a informačnými tabuľami na Luboch, ktoré historicky patrili rodinám z rodu Ovseníkov zo Záblatia - z osád Ovsenovec a Kováčovce (Kavače).

Takže počet podporovateľov a vyzberaná suma na transparentnom účte, na ktorý budú môcť prispieť akoukoľvek čiastkou prostredníctvom zosnímaného QR kódu s najväčšou pravdepodobnosťou rozhodne o osude súčasnej rozhľadne LUBY. A samozrejme zaváži aj žičlivosť celospoločenskej klímy.“

1.jpg

4.jpg

2.jpg

7.jpg

5.jpg


Súvisiaci článok
5 rozhľadní v Žilinskom kraji, ktoré sa oplatí navštíviť aj v januári
Čítajte viac >

Zdieľať článok
Lock-icon

Pre pridávanie komentárov do diskusie sa musíteprihlásiť