Nedeľa 21. 04. 2024 21:05:52 | Meniny má Ervín

Bronzovú bustu M. R. Štefánika od Stanislava Biroša chcú osadiť v bytčianskom parku pri gymnáziu

V roku 1949 mala byť busta generála Milana Rastislava Štefánika osadená do parku pri gymnáziu na dnešnej Štefánikovej ulici. Nestalo sa tak. Bustu sa podarilo mestu získať späť do majetku až tento rok. Poslanec Martin Gácik predložil návrh, aby ju konečne osadili na plánované miesto. Cena, spolu s podstavcom, tabuľou a chodníkom, by mala byť viac ako 7-tisíc eur. Dnes o tom bude v Bytči rozhodovať mestské zastupiteľstvo. FOTO: Štefánikova busta od Stanislava Biroša/wikimedia.org

Michal Filek|22. september 2022|13:30:12

„V roku 2022 sa podarilo primátorovi mesta Bytča Miroslavovi Minárčikovi získať znovu do majetku Mesta Bytča bronzovú bustu Milana Rastislava Štefánika. Autorom busty je bytčiansky rodák Stanislav Biroš (12. 11. 1901 – 17. 9. 1983). Stanislav Biroš pôsobil v živote ako sochár, maliar, grafik a výtvarný pedagóg. Vyštudoval sochárstvo v rokoch 1921 – 1927 na Vysokej umelecko – priemyselnej škole v Prahe,“ zosumarizoval poslancom autor návrhu Martin Gácik.

Bustu odliali vo firme Jozef Haszpra, umělecká slévarna v Brandýse nad Labem a táto firma vystavila Miestnemu národnému výboru v Bytči účet. Miestny národný výbor sumu 40-tisíc korún československých zaplatil v dvoch splátkach. Odliatok bol teda zaslaný železnicou 11. januára 1949.

Zámer o postavenie pamätníka sa zasadzoval v tomto období člen samosprávy Jozef Hromec. Suma mala byť do výšky 250-tisíc Kčs a mala byť čerpaná z rozpočtu na rok 1948. Po februári 1948 sa osobnosť Milana Rastislava Štefánika dostala do nemilosti vtedajšieho ľudovodemokratického zriadenia. Teda v Bytči nakoniec od osadenia busty upustili.

V roku 1968 nastalo v Československej socialistickej republike uvoľnenie a teda Matica slovenská, pobočka Bytča dňa 11. 4. 1969 vypracovala projekt na osadenie busty. V tomto období bol vybudovaný základ pre pamätník z betónu a ten je v parku do dnešných dní. Po jeho odkrytí je viditeľný. Zo zámeru však opäť nebolo nič.

Rovnako dopadol aj opätovný návrh stredoškolského profesora Jozef Kováča z roku 1990.

„Busta sa nachádza v Dome kultúry v Bytči. Bustu navrhujeme osadiť do parku, tam, kde mala byť pôvodne osadená. Vzhľadom na zub času, technológie a projekt, nie je možné použiť betónový základ vybudovaný v rokoch 1968 – 1969. Teda prichádzame s novým návrhom o vybudovanie pamätníka. Autorom návrhu je Juraj Gajdošík z Bytče,“ hovorí Gácik.

Pamätník bude stáť na železobetónovom základe o rozmeroch cca 1100 mm dĺžka, 900 mm šírka, hĺbka (nezamrzajuca hĺbka) 1000 mm. Na podstavec bude osadená pamätná tabuľa a na vrch príde bronzová busta, ktorá bude osadená pomocou skrutiek do betónu, kameňa a chemickej kotvy.

Pri pamätníku bude namontovaný a osadený stožiar so zástavou Slovenskej republiky. Pre dotvorenie diela a jeho vážnosti je navrhnutý chodník zo zámkovej dlažby, ktorý bude smerovať k samotnému pamätníku od príslušného chodníka v parku.

Na tabuľu bude umiestnený text: „Milan Rastislav Štefánik „Pravde veriť, pravdu žiť a pravdu brániť.“ Autor busty je bytčiansky rodák Stanislav Biroš. Vďační občania Bytče“.

Milan Rastislav Štefánik bol spoluzakladateľ československých légií počas obdobia prvej svetovej vojny a bol spoluzakladateľ Československej republiky, ktorá vznikla 28. 10. 1918 a Slovensko sa k tejto republike prihlásilo Martinskou deklaráciou dňa 30. 10. 1918.


Súvisiaci článok
V Bytči na deň víťazstva nad fašizmom odhalili pamätník rodákom, ktorí zahynuli počas vojen
Čítajte viac >

Zdieľať článok

Ďakujeme, že nás čítate. V prípade, že ste našli v článku chybu, napíšte nám na redakcia@sp21.sk

Lock-icon

Pre pridávanie komentárov do diskusie sa musíteprihlásiť