Pondelok 16. 05. 2022 22:52:31 | Meniny má Svetozár

100 stavieb Žiliny: Budova Žilinskej reálnej školy (FOTOGALÉRIA + ROZHOVOR)

Historické pramene dokazujú, že výstavba známej žilinskej reálky neprebiehala hladko. Pre nedostatok financií často práce stáli a jej dokončenie bolo mnoho ráz v nedohľadne. Podľa pedagogičky Žilinskej univerzity v Žiline, Zuzany Grúňovej, historická budova A má zachovaných mnoho pôvodných architektonických prvkov a zachovaná je aj pôvodná farebnosť v ružových tónoch. Na budove áčka plánuje UNIZA v spolupráci s Centrom vedecko-technických informácií Slovenskej republiky realizovať komplexnú rekonštrukciu. Foto: TIK mesta Žilina

Juliana Krčulová|13. máj 2022|11:06:53


Súvisiaci článok
100 stavieb Žiliny: Budova Kráľovského okresného súdu v Žiline (FOTOGALÉRIA + ROZHOVOR)
Čítajte viac >

Výstavba Žilinskej reálnej školy neprebiehala hladko

Pedagogička Stavebnej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline, Zuzana Grúňová, tvrdí, že projekt žilinskej reálky vytvorili Emil Somló a Ambrus Orth v roku 1909, pričom originálna dokumentácia v rozsahu dvanásť výkresov, ktoré zahŕňajú pôdorysy, pohľady, pozdĺžne a priečne rezy, situáciu a stavebné detaily, je uložená v Maďarskom krajinskom archíve v Budapešti.

Súkromný archív Petra Štanského.jpg Foto: Súkromný archív Petra Štanského

Súkromný archív Petra Štanského 2.jpg Foto: Súkromný archív Petra Štanského

Súkromný archív Petra Štanského 3.jpg Foto: Súkromný archív Petra Štanského

Výstavba podľa jej slov neprebiehala hladko, pre nedostatok financií často práce stáli. „V historických materiáloch Snemovne v archívoch zdigitalizovaných dokumentácií Képviselőházi irományok je zmieňované, že keďže sa navýšila cena výstavby žilinskej reálnej školy o 43 834 korún, nebolo možné pre nízky rozpočet v roku 1910 pokračovať a stavba stála. Je tu ale i zmienka o tom, že rozpočty pre roky 1911 a 1912 už ďalšiu výstavbu umožnia. Képviselőházi irományokz roku 1910 zmieňuje ďalšie zvýšenie rozpočtu o 31 014 korún a prerušenie prác, LI. kötet, 1255. szám. obsahuje poznámku o celkovej revízii rozpočtu a opakovaných sťažnostiach zhotoviteľa stavby. Podobné zmienky sa objavujú prakticky vo všetkých materiáloch z rokovaní. V roku 1913 už budova s istotou realizovaná bola, pretože Magyar Építőművészet 1913.(XI. évfolyam) 8. szám – Maďarskí architekti 1913, 9. zväzok, 8. číslo už pod titulkou Házak uvádza aj fotografie realizovanej budovy,“ uviedla pedagogička Grúňová pre žilinskú turistickú informačnú kanceláriu.

Súkromný archív Petra Štanského 4.jpg Foto: Súkromný archív Petra Štanského

Súkromný archív Petra Štanského 5.jpg Foto: Súkromný archív Petra Štanského

Súkromný archív Petra Štanského 6.jpg Foto: Súkromný archív Petra Štanského

Historická budova A má zachovaných mnoho pôvodných architektonických prvkov, exteriér budovy nie je výrazne zmenený, zachovaná je pôvodná tektonika a podľa historických pohľadníc zrejme aj pôvodná farebnosť v ružových tónoch. „Vstupný portál a šambrány otvorov na 2.n.p. v rozsahu balkóna boli podľa fotografií možno povrchovo upravené bielym vápenným náterom. V interiéri je zachovaných viacero menších plôch s pôvodnou dlažbou a liatym terazzom, rovnako ako nebola vymenená väčšina okenných výplní (tieto sú len značne poškodené opotrebením a nedostatkom údržby). Zhruba v tridsiatich percentách sú zachované aj pôvodné dverné výplne od jednokrídlových po presklené steny osadené do lichobežníkových žb. rámov. K pôvodným prvkom treba priradiť už ilustrovanú geometrickú štukovú výzdobu a rastlinné motívy, rovnako i kamenné prvky zábradlia schodiska a kovové mreže,“ uviedla Grúňová a ďalej pokračovala: „Vo vstupnom foyer je osadená drobná kamenná fontánka so sedením, tiež typická pre verejné budovy tej doby – podobne boli riešené fontánky napríklad v priestore ubytovne v Budapešti, obložené keramikou firmy Zsolnay. Stavba má zachovaný pôvodný manzardový krov, bez podstatného zásahu. V technologických systému sú veľmi zaujímavé zachované fragmenty teplovzdušného vykurovania priestorov. Nie sú zachované pôvodné kachľové vykurovacie telesá v nikách chodieb, no v miestnostiach sú osadené výustky systému s ozdobnou secesnou mriežkou, pričom výustky pod stropom miestností sú riešené ako sklopná klapka.“

Súkromný archív Petra Štanského 7.jpg Foto: Súkromný archív Petra Štanského

Súkromný archív Petra Štanského 9 - pečiatka Žilinskej štátne hlavnej reáln.jpg Foto: Súkromný archív Petra Štanského - pečiatka Žilinskej štátnej hlavnej reálnej školy

Historická budova bývalej žilinskej reálky je architektonicky zaujímavým svedkom svojej doby, nie síce ojedinelým riešením v kontexte tvorby architektonického teamu Orth – Somló, no cenným príspevkom k historickému genius loci centra Žiliny a príspevkom do súboru secesných stavieb v meste. „Cenné je aj zachovanie viacerých architektonických prvkov a zachovanie fasád a hmoty stavby bez podstatných prestavieb. Po obnove a odstránení utilitárnych zásahov by mohla historická budova A Žilinskej univerzity slúžiť ako skutočne reprezentačný objekt so spoločenskou funkciou, s možnosťou konania konferencií po adaptácii priestoru telocvične na multifunkčnú sálu,“ dodala žilinská pedagogička Stavebnej fakulty UNIZA.

TIK mesta Žilina.jpg Foto: TIK mesta Žilina

Žilina - historický chodník.jpg Foto: Facebook / Žilina - historický chodník

Historická budova s názvom Áčko prejde komplexnou rekonštrukciou

Pre redakciu SP 21 to potvrdil prorektor pre medzinárodné vzťahy a marketing Žilinskej univerzity v Žiline, Jozef Ristvej: „V historickej budove s názvom „Áčko“ alebo budova A, na ulici J. M. Hurbana č. 15, kde je umiestnený nápis VŠDS (Vysoká škola dopravy a spojov, 1980-1996) sa bude v spolupráci s Centrom vedecko-technických informácií Slovenskej republiky (CVTI SR) realizovať komplexná rekonštrukcia,“ uviedol Ristvej.

TIK mesta Žilina 2.jpg Foto: TIK mesta Žilina

TIK mesta Žilina 3.jpg Foto: TIK mesta Žilina

Za minulé roky historická budova VŠDS neabsolvovala žiadnu väčšiu rekonštrukciu. „Budova „Áčko“ neabsolvovala rozsiahlejšiu rekonštrukciu, prebehol však reštaurátorsky prieskum a návrh reštaurovania v spolupráci s Krajským pamiatkovým úradom Žilina,“ ozrejmil Ristvej a doplnil, že budova je aktuálne v havarijnom stave, preto ju nie je možné ani navštíviť.

TIK mesta Žilina 5.jpg Foto: TIK mesta Žilina

Na našu otázku, aké sú plány do budúcnosti s budovou Žilinskej reálnej školy, nám odpovedal takto: „Zámerom Žilinskej univerzity v Žiline je byť aj „univerzitou v meste“, a to vo forme Zážitkového centra vedy a techniky, ktoré bude situované práve v našej historickej a zrekonštruovanej budove. Návštevníkom novovzniknutého Zážitkového centra vedy a techniky bude predstavený svet dopravy – veda a technika možného. O aktuálnom stave budovy budeme informovať neskôr,“ uzavrel pre našu redakciu prorektor pre medzinárodné vzťahy a marketing Žilinskej univerzity v Žiline, Jozef Ristvej.

28335970_2021989988073818_8819957873632403765_o.jpg Foto: Facebook / Fotomosty Žiliny


Súvisiaci článok
100 stavieb Žiliny: Budova Pošty 1 (FOTOGALÉRIA + ROZHOVOR)
Čítajte viac >

Zdieľať článok
Lock-icon

Pre pridávanie komentárov do diskusie sa musíteprihlásiť