Piatok 14. 06. 2024 14:15:50 | Meniny má Vasil

Žilina sa zelená: Investícia 1,5 milióna eur do zelenej budúcnosti

Mnohé mestá čelia v dnešných dňoch výzvam spojeným so zmenou klímy, pričom výnimkou nie je ani Žilina. Radnica realizuje rôzne iniciatívy na zníženie škodlivých efektov klimatických zmien, napríklad aj vďaka financovaniu z Nórskych fondov. Samospráve sa vďaka podpore podarilo zrealizovať sadenie tisícov nových stromov, revitalizáciu parkov, inštaláciu zelenej strechy, nákup elektromobilov a tiež umiestnenie kontajnerov na biologicky rozložiteľný odpad.

Juliana Krčulová|9. apríl 2024|10:45:55

Zdroj: zilina.sp21.sk a zilina.sk

Súvisiaci článok
V Trnovom vznikol unikátny biopark (FOTO + VIDEO)
Čítajte viac >

Žilina investuje do zelenej budúcnosti

V priebehu posledných troch rokov mesto Žilina investovalo sumu presahujúcu 1,5 milióna eur do rôznych environmentálnych iniciatív. Cieľom týchto opatrení bolo podľa dostupných informácií zníženie emisií skleníkových plynov a posilnenie adaptability mesta na meniace sa klimatické podmienky a ich následky.

„Zmena klímy sa v prostredí Žiliny prejavuje najmä zvyšovaním teploty vzduchu v letnom období, premenlivosťou úhrnov zrážok či striedaním suchých a krátkych daždivých období. Časť projektových opatrení sa preto venovala znižovaniu prehrievania urbanizovaných lokalít, napríklad početnou výsadbou stromov,“ vysvetlila projektová manažérka Mestského úradu v Žiline, Ivana Stillerová, podľa ktorej sa priamo v meste vysadilo 638 nových stromov.

Aj mobilná zeleň prispela k estetike žilinských ulíc, a to hlavne tam, kde sa nemohla vysádzať tá tradičná. Ekologické riešenie zahŕňalo podľa Zuzany Ondrášovej z odboru komunikácie a vzťahov s verejnosťou mesta Žilina aj modernizáciu mestského úradu, kde bola inštalovaná zelená strecha. Táto inovácia prispieva podľa jej slov k ochrane budovy pred extrémnymi teplotami, pomáha zadržiavať dažďovú vodu a podporuje tvorbu zdravej mikroklímy.

Ondrášová ďalej informovala, že okrem zelenej strechy vznikol pred mestským úradom aj revitalizovaný priestor so zeleňou, kde si môžu obyvatelia oddýchnuť na lavičkách. „Unikátne miesto na relax sa vytvorilo vďaka projektu aj v mestskej časti Trnové. Park sv. Juraja sa zmenil na biopark, ktorého súčasťou je obnovená mokraď s dreveným chodníkom. Toto územie parku pôsobí na okolie ako výrazný ekostabilizačný prvok, akumuluje zrážkovú vodu a zvyšuje biodiverzitu v okolí,“ priblížila.

Zelená budúcnosť Žiliny

K zmierneniu klimatickej zmeny prispelo tiež znovu-vysadenie časti lesa v Zástraní a revitalizácia vybranej plochy v rámci Lesoparku Chrasť. „Vďaka grantu sa nám podarilo zaobstarať aj časť potrebných zberných nádob na zber biologicky rozložiteľného odpadu, ktoré boli umiestnené vo vybraných lokalitách mesta. Ďalšou projektovou aktivitou bol nákup dvoch elektromobilov na rozvoz stravy pre seniorov a tiež zníženie energetickej náročnosti budovy Materskej školy A. Kmeťa,“ doplnila Stillerová a ďalej vyzdvihla, že významnou súčasťou projektu je i tvorba Stratégie adaptácie mesta Žilina na zmenu klímy. Ide o dôležitý dokument, ktorý stanovil prístup k problémom súvisiacim so zmenou klímy a identifikoval opatrenia pre udržateľné fungovanie mesta Žilina v podmienkach meniacej sa klímy v priebehu 21. storočia.

Ako priblížil primátor Žiliny, Peter Fiabáne, zhoršujúca sa klimatická situácia a najmä zmierňovanie jej negatívnych dopadov je jednou z prioritných tém radnice už niekoľko rokov. „Vďaka projektu podporeného z nórskeho grantu sme mohli zrealizovať viacero aktivít, prostredníctvom ktorých sme prispeli v boji s klimatickými zmenami a zlepšili úroveň života našich obyvateľov. Jednotlivé kroky sme systémovo nastavili tak, aby sme mesto v súvislosti s klimatickými zmenami ochránili čo najviac. V zelených riešeniach, výsadbe zelene a ďalších klimatických opatreniach budeme pokračovať aj v budúcnosti,“ spresnil Fiabáne.

Projekt s názvom Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy v meste Žilina bol podporený v rámci Nórskych Grantov 2014 – 2021 a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.


Súvisiaci článok
Nové peniaze z eurofondov: V nasledujúcich rokoch by malo na Liptov prísť zhruba 500 miliónov
Čítajte viac >

Zdieľať článok

Ďakujeme, že nás čítate. V prípade, že ste našli v článku chybu, napíšte nám na redakcia@sp21.sk

Lock-icon

Pre pridávanie komentárov do diskusie sa musíteprihlásiť