Nedeľa 05. 02. 2023 18:41:55 | Meniny má Agáta

Murgašova ulica, na ktorej je plánovaný výrub, dostane novú podobu

V uplynulých dňoch zarezonovala v žilinskej verejnosti správa o plánovanom výrube 86 stromov na Murgašovej ulici, na mieste plánovanej výstavby bytového domu. O téme sme vás informovali aj na našom spravodajskom portáli. Plánovaný výrub vyvolal nevôľu u niekoľkých mestských poslancov, ktorí svoje obavy o osud verejnej zelene komunikovali na verejnosti prostredníctvom sociálnych sietí.

Michal Filek|17. január 2022|09:19:33

Keďže žilinská verejnosť už tradične citlivo reaguje na akékoľvek zásahy do verejnej zelene, ide o jednu z mobilizačných tém, ktorá sa v období pred nadchádzajúcimi komunálnymi voľbami môže stať predmetom politického zápasu. V záujme objektivity sme kontaktovali stavebníka, spoločnosť KG Murgašova s.r.o., aby nám objasnil okolnosti plánovaného výrubu ako aj presný zámer výstavby. Za spoločnosť na naše otázky odpovedal Michal Krkoška, manažér projektu.

„Po viac než dvoch rokoch dôsledných príprav a povoľovacích procesov začíname na Murgašovej ulici s výstavbou modernej mestskej bytovej rezidencie. Právoplatné a vykonateľné stavebné povolenie nám bolo vydané 6.12.2021, následne sme na základe zámeru revitalizácie verejného priestoru odsúhlaseného mestským zastupiteľstvom dňa 27.4.2021 a po pasportizácii drevín v dotknutom priestore, podali žiadosť o výrubové povolenie. Prílohou žiadosti bola aj spomínaná pasportizácia, ktorá obsahuje zoznam všetkých 86 drevín, pričom vo všetkých prípadoch sa jedná výhradne o náletové dreviny rôznych druhov s rôznorodým obvodom kmeňa od 11 do 68cm, avšak len 18 z nich podlieha výrubovému povoleniu. Tu by som ešte rád poukázal na skutočnosť, že v predmetnom zelenom páse sa nachádzajú verejné siete – optická sieť Telekom a pri akomkoľvek potencionálnom budúcom styku s nimi, či už len ako údržba, alebo porucha, by tieto dreviny boli odstránené, nakoľko tu nemajú byť.“

Zelenší a zveľadený priestor

„Súčasťou nášho projektu je výrazná revitalizácia verejného aj súkromného priestranstva v mieste výstavby. Celé dotknuté územie, či už mestská časť pred plotom, alebo priestor na našich pozemkoch je dlhodobo neudržiavané územie bývalých skladov posypového materiálu, ktoré od čias socializmu až dodnes nenašlo vhodné a prospešné využite a bolo skôr útočiskom pre neprispôsobivé a problémové skupiny obyvateľstva. Už od začiatku nám bolo jasné, že náš zásah do územia musí byť čo najmenší, musí spĺňať najprísnejšie kritéria a musí byť ekologický. V prvom rade nás teší, že sa nám podarilo dosiahnuť odstránenie nelegálne osadené billboardov z verejných pozemkov.

Zároveň som hrdý na to, že náš projekt dosahuje až 64%ný podiel zelene v riešenom území. V rámci areálu bude vysádzaných 10 vzrastlých viackmenných pôvodných druhov drevín a 7 vzrastlých alejových drevín o minimálnych rozmeroch 20 – 25 cm obvodu kmeňa a výške minimálne 8 m spoločne so 700 kusmi krov a 825 kusmi pestrých trvaliek v podrastoch, ktoré poskytnú dlhodobé a ničím nerušené útočisko pre vtáctvo a hmyz. K zvýšeniu biodiverzity a adaptácie na zmenu klímy v urbanizovanom priestore sú súčasťou objektu aj intenzívne a extenzívne vegetačné strechy o rozlohe 1082 m2, kde budú vysadené viaceré vzrastlé dreviny, kry a pestrosť budú zároveň dopĺňať trvalkové a rozchodníkové výsadby.

V južnej časti – verejnom parteri Murgašovej ulice v pohľade od Veľkej Okružnej bude realizovaná výsadba 10 vzrastlých vysoko estetický viackmenných drevín s pestrou trvalkovou podsadbou, čo bude mať výrazný vplyv na celkovú estetiku okolia a zároveň zvýši biodiverzitu mestského priestoru. Všetky vymenované sadové úpravy sú riešené nielen ako funkčný a estetický doplnok pre obyvateľov objektu ale zároveň doplňujú funkčne, esteticky a ekologicky blízke okolie budovy. Po ukončení zámeru sme zároveň zaviazaní všetky tieto verejné úpravy odovzdať do majetku mesta.“

Ohľaduplne k lokalite aj parkovaním

„Od začiatku sme ani na chvíľu nerozmýšľali o tom, že územie okolo stavby takpovediac vybetónujeme. Hoci je podzemné parkovanie vždy náročnejšie riešenie, vzhľadom na centrum mesta sme sa rozhodli ísť sme práve touto cestou vyspelého, moderného a udržateľného riešenia. Som presvedčený, že, okrem súčasných rezidentov v predmetnej lokalite, naše rozhodnutie ocenia aj noví majitelia, ktorí nami poskytnutý komfort výhradne vnútorného parkovania pocítia najmä v zime. Pre 44 bytov prislúcha celkom 87 parkovacích miest na 1. podzemnom a 1. nadzemnom podlaží, ktoré majú navyše aj bezkonkurenčné rozmery, pri šírke 3 a hĺbke 5,5m zabezpečia pohodlné parkovanie aj rozmernejších vozidiel. Zároveň by som chcel podotknúť, že každý predávaný byt bude mať v cene započítané aj minimálne 1 parkovacie miesto, čím sme sa snažili zabezpečiť minimálny vplyv nášho objektu aj na statickú dopravu v okolí.“

Nízkoenergetické technológie

„Bytový dom je navrhnutý ako stavba v energetickej triede A0 – A1. Nízkonákladovosť a tým pádom aj minimálnu ekologickú záťaž zabezpečuje okrem okien a vysokokvalitného zatepľovacieho systému od renomovaného nemeckého výrobcu STO, aj najmodernejšia plynová kotolňa Hoval v kombinácii s tepelnými čerpadlami.“ „Na záver by som chcel len dodať, že som nesmierne rád, že náš rezidenčný projekt vnesie do tejto lokality nielen zmysluplné využitie v podobe toľko chýbajúcich nových bytov, ale aj dávku moderne a efektne upravených zelených plôch, ktoré do mesta jednoducho patria,“ doplnil Michal Krkoška, projektový manažér. Spoločne s výstavbou, v najbližších týždňoch začína investor aj predpredaj prvej časti bytov. O všetkom podstatnom sa záujemcovia dozvedia na oficiálnych stránkach projektu www.bytymurgasova.sk a Facebookovom profile projektu.

Článok bol pripravený v spolupráci s KG Murgašova s.r.o.


Súvisiaci článok
Firma požiadala o výrub 86 stromov na Murgašovej. Mesto zatiaľ nerozhodlo
Čítajte viac >

Zdieľať článok
Lock-icon

Pre pridávanie komentárov do diskusie sa musíteprihlásiť