Utorok 30. 05. 2023 06:27:15 | Meniny má Ferdinand

„Úlohou knižníc a knihovníkov je naučiť mladých ľudí informácie overovať a adekvátne využívať v praktickom živote,“ hovorí riaditeľka Univerzitnej knižnice Žilinskej univerzity (ROZHOVOR)

Naša redakcia sa rozprávala s riaditeľkou Univerzitnej knižnice Žilinskej univerzity v Žiline, Alenou Mičicovou o tom, koľko kníh má knižnica aktuálne v evidencii, akú návštevnosť od začiatku roka v knižnici zaznamenali a tiež, či pre čitateľov pripravujú v aktuálnom roku nejaké novinky. Foto: Facebook / Univerzitná knižnica Žilinskej univerzity

Juliana Krčulová|25. marec 2023|11:20:25


Súvisiaci článok
Obyvatelia Vlčiniec sa rozhodli upratať si sídlisko svojpomocne
Čítajte viac >

Koľko kníh má knižnica aktuálne v evidencii?

  • „Knižničný fond má 210 201 knižničných jednotiek.“

Akú ste doposiaľ zaznamenali návštevnosť Vašej knižnice od začiatku roku 2023?

  • „Návštevnosť knižnice delíme na fyzickú návštevu v knižnici a návštevnosť na našej webovej stránke a všetkých sieťach, ktoré knižnica sprístupňuje (Facebook, Instagram). Fyzická návštevnosť v štatisticky uzavretom vykazovacom období 2022 bola 18 964, na špecializovaných aktivitách knižnice, v projekte EDIC a ďalšie špeciálne podujatia, kde sa knižnica zúčastnila, sme zaznamenali 5 601 návštevníkov.

Návštevnosť na webovej stránke a sieťach bola 136 466 virtuálnych návštevníkov. Minulý rok končila pandémia a podľa vývoja v tomto roku zaznamenávame mierny pokles fyzických návštev a využívanie klasických služieb knižnice. Stúpa návštevnosť na špeciálnych podujatiach knižnice, napríklad počas Týždňa slovenských knižníc TSK 2023 v marci sa u nás počas 5 dní zúčastnilo na špeciálnych zaujímavých podujatiach 480 návštevníkov.“

Myslíte si, že „mladá generácia“, povedzme študenti na VŠ od 20 do 25 rokov, čítajú menej, ako po minulé roky?

  • „Nemyslím, že by mladí ľudia celkovo čítali menej. Otázka je, čo chápeme pod pojmom čítanie. Mladí ľudia pracujú s informáciami ďaleko intenzívnejšie, než s nimi pracovali staršie generácie. Akúkoľvek banálnu informáciu si obratom overujú cez mobilný telefón na Googli, Wikipédii, sociálnych sieťach. Môžeme dlho diskutovať o kvalite takto získaných informácií a takéhoto čítania, ale to je proste daň všetkým technológiám, ktoré sa zdokonaľujú raketovou rýchlosťou. Úlohou knižníc a knihovníkov spolu s ostatnými informačnými špecialistami je naučiť mladých ľudí informácie overovať a adekvátne využívať v praktickom živote, Veď preto sa učíme, aby sme vedeli žiť.“

318218681_3238404676409350_834646313621790142_n.jpg

O aké tituly majú návštevníci najväčší záujem a ktoré sa požičiavajú najmenej?

  • „V UK ŽU je skladba fondu definovaný študijným a vedeckým profilom univerzity. Zohľadňujeme odbornú, najnovšiu a celosvetovú literatúru z odborov, ktoré sa na univerzite študujú a venujeme sa im vo vede a výskume. Vo fonde teda nie je beletristická literatúra (okrem beletrie na študijné odbory Fakulty humanitných vied UNIZA). Knižničný fond budujeme tak, aby plne pokrýval potreby akademickej obce. V tomto zmysle nezostavujeme „rebríčky“ populárnych titulov. A naopak, takmer všetky tituly sú požičiavané, majú svojich čitateľov.

Skôr máme problém, že hlavne na začiatku semestrov je študijná literatúra vypožičaná v krátkom období a máme problém naplniť požiadavky na literatúru od každého študenta, študentky. Z titulov, ktoré sa dlho neohrejú v našich kompaktných regáloch vyberáme: Lietadlá, Databázové systémy, Konštrukcie, Finančné systémy, Mikroekonomika, Makroekonomika.“

Pripravujete pre čitateľov knižnice v aktuálnom roku nejaké novinky?

  • „Vzhľadom na to, že nám končí prvý štvrťrok 2023, novinky sme do našich služieb už aj nasadili. V samoobslužnej zóne knižnice pribudlo scanovacie zariadenie typu Bookeye, ktoré je plne k dispozícii našim čitateľom, na požiadanie aj s konzultačnou službou. Dlhodobo je veľmi využívaná 3D tlačiareň, ktorá je taktiež k dispozícii v samoobslužnom režime, preto uvažujeme o posilnenie tejto knižničnej služby.

Zo služieb pre pedagogickú a vedeckú komunitu sme zakúpili systém PUBLI, čo je online platforma elektronických publikácií. Jej cieľom je podporiť vydávanie odbornej literatúry, zvýšiť prezentáciu univerzity a podporiť citačné rankingy autorov univerzity.

Aktuálne obstarávame nový databázový systém na podporu manažmentu publikačnej činnosti univerzity a zvýšenie užívateľského komfortu pre pedagógov a vedcov. Celkovým cieľom je posilniť služby publikačného kurátora v knižnici. V tomto roku začíname posilňovať bezhotovostný platobný styk pre čitateľov knižnice.“

92176590_2502839349965890_3807289775472246784_n.jpg

Môže sa stať členom knižnice aj človek, ktorý nie je študentom UNIZA?

  • „U nás platí čitateľský preukaz, ktorý sa vystavuje na obdobie jedného roka. Čitateľský preukaz si u nás môže založiť ľubovoľný občan Slovenskej republiky a tiež štátni príslušníci iných krajín, a máme ich pravidelne v našom portfóliu. Okrem čitateľského preukazu sa u nás dá zaobstarať karta na kopírovacie služby na jeden rok, kde pod paušálnou čiastkou možno využiť kopírovanie a scanovanie prakticky bez obmedzení, podľa dostupnej kapacity,“ uviedla pre našu redakciu riaditeľka Univerzitnej knižnice Žilinskej univerzity v Žiline, Alena Mičicová.

246716015_2935374600045694_2845190937517598122_n.jpg


Súvisiaci článok
Spoločnosť Bolt zavedie prísnejšie opatrenia pre bezohľadných jazdcov na kolobežkách až v budúcej sezóne (ROZHOVOR)
Čítajte viac >

Zdieľať článok
Lock-icon

Pre pridávanie komentárov do diskusie sa musíteprihlásiť