Utorok 30. 05. 2023 12:53:47 | Meniny má Ferdinand

Usporiadajú benefičný koncert pre deti s autizmom. Príďte a podporte ich!

Regionálne centrum autistov zo Žiliny – Bánovej usporiada v stredu 31. mája o 18.00 v Dome odborov Benefičný koncert pre deti s autizmom. Organizujú ho každoročne, pri príležitosti šírenia povedomia o autizme. Zakúpením vstupeniek podporíte deti s touto chorobou. Výťažok z benefície bude použitý pre materiálno-technické vybavenie a potreby žiakov a klientov Regionálneho centra autistov v Žiline. FOTO: RCA Žilina

Michal Filek|22. marec 2023|11:23:57

Koncert sa uskutoční 31. mája (streda) o 18.00 v priestoroch Veľkej scény Domu Odborov v Žiline. Vystúpia na ňom Sima Magušinová, V8 Band a Queenshow - Live Queen music.

„Benefičný koncert organizujeme približne od roku 2009 – 2010. Myšlienkou koncertu bolo šírenie povedomia o autizme,“ hovorí hlavná organizátorka koncertu Katarína Machynová z Regionálneho centra autistov.

Druhý apríl je Svetovým dňom povedomia o autizme a každoročne sú v tento deň osvetlené namodro významné budovy po celom svete. Ako uviedli organizátori medzinárodnej kampane, „modrá je symbolom dôvery, tradície, oddanosti a komunikácie, s ktorou majú autisti často veľký problém“. Žilina sa každý rok takisto pridáva k ďalším mestám a inštitúciám, ktoré sa zapojili do medzinárodnej kampane "Light It Up Blue!" rozsvietením žilinskej radnice a Burianovej veže namodro.

„V minulosti sme koncert realizovali v spolupráci s Konzervatóriom Žilina, v priestoroch ich koncertnej sály. Od roku 2018 ho realizujeme v spolupráci s Domom odborov v Žiline. Za ten čas spomeniem aspoň nejakých interpretov, ktorí na ňom účinkovali: AYA, Arzén, Heľenine oči, Queenshow, 3Drive, Tomáš Bezdeda, Big Band žilinského Konzervatória, V8 Band, Daira a iné,“ ozrejmila Machynová.

FH8A1913.jpg

Výťažok z koncertu je použitý na materiálno-technické vybavenie RCA, najmä na arteterapeutické, ergoterapeutické pomôcky a pomôcky zamerané na výchovu a vzdelávanie detí, žiakov dospelých klientov s diagnózou autizmu.

Viac sa o aktivitách RCA dozviete na webovej stránke: www.rca-za.sk alebo www.poradnabanova.sk.

Tento rok sa bude Benefičný koncert konať 31. 5. 2023 (streda) o 18.00 hod. v Dome odborov.

Vstupenky bude možné čoskoro zakúpiť v sieti Maxiticket alebo priamo na recepcii Domu odborov v Žiline.

jpgbeneficny_vol.2_A3_v4.jpg

REGIONÁLNE CENTRUM AUTISTOV

Projekt Regionálneho centra autistov v Žiline - Bánovej vznikol z iniciatívy rodičov, pedagógov a odborníkov zaoberajúcich sa problematikou autizmu v roku 2006. Cieľom projektu bolo zabezpečiť komplexnú starostlivosť pre deti a dospelých so špeciálno-pedagogickými potrebami s touto diagnózou.

Autizmus je celoživotná vrodená vývinová porucha ovplyvňujúca celú osobnosť človeka. Sociálne interakcie nadväzujú neprimerane, ich komunikácia je nefunkčná a narušená je aj oblasť predstavivosti. Ľudia s touto diagnózou sa vyhýbajú očnému kontaktu, nie sú schopní nadviazať primerané sociálne interakcie, nevedia zovšeobecňovať a slová chápu mnohokrát doslovne. Ich hra je veľmi stereotypná. Namiesto toho, aby sa hrali napríklad s autíčkom na preteky a havárie, budú si ich zoraďovať vedľa seba. Ľudia s autizmom môžu byť schopní vyjadrovať svoje vlastné potreby, ale je pre nich ťažké vyjadrovať svoje vlastné myšlienky a pocity alebo chápať a hovoriť o pocitoch druhých. Ich afektové správanie je pre nás často nepochopiteľné, no oni sú len frustrovaní z toho, že sa nevedia vyjadriť. Uprednostňujú stále sa opakujúce, sebastimulujúce aktivity. Ťažko sa prispôsobujú zmenám. V detskom veku nevyhľadávajú kontakty s rovesníkmi ... najradšej sú sami vo svojom svete...

Regionálne centrum autistov začalo svoju činnosť 4. septembra 2006, kedy sa po prvýkrát otvorili brány prvej Súkromnej základnej školy pre žiakov s autizmom v Žiline, prvej tohto druhu na Slovensku. V tomto roku škola začínala s pätnástimi žiakmi, v súčasnosti ich má 31. S narastajúcim počtom detí predškolského veku bola v roku 2009 zriadená materská škola, ktorú aktuálne navštevuje 6 predškolákov.
V triedach škôl sú žiaci rôznych ročníkov v počte štyri až šesť žiakov na jedného špeciálneho pedagóga a pedagogického asistenta. Vyučovanie prebieha v štruktúrovanom prostredí tried podľa individuálnych výchovno-vzdelávacích plánov formou TEACCH programu (čítaj –„týč programu“), určeného práve pre deti s autizmom, ktorý má svoje pravidlá, svoju štruktúru. Pomocou predmetov, komunikačných kariet, denných plánov a štruktúr pomáhame našim deťom orientovať sa v každodenných situáciách, vizualizovať im aktivity, ktoré ich čakajú. Vďaka nim vedia, čo ich čaká a získajú tak pocit istoty. Pre deti s autizmom totiž „VIDIEŤ ZNAMENÁ VEDIEŤ“.

3395.jpg

Súčasne so školou bol v roku 2006 občianskym združením Detská komunita zriadený Domov sociálnych služieb, ktorý sa postupom času vyšpecifikoval na Špecializované zariadenie pre osoby s autizmom. Poskytuje celodennú starostlivosť tridsiatim ôsmim klientom nielen v dospelom veku, ale slúži aj pre žiakov školy v popoludňajších hodinách. Ponúka rôzne voľnočasové aktivity a druhy terapií: snoezelen (čítaj „snúzelen“) terapiu, ergoterapiu, muzikoterapiu, arteterapiu, aromaterapiu, masáže a fyzioterapiu, hippoterapiu, canisterapiu, hydroterapiu a terapie s liečebným pedagógom. V roku 2012 sa rozšírilo o elokované pracovisko v žilinskej mestskej časti Malá Praha na Ulici Ambra Pietra, kde ho navštevuje 8 detí deti raného veku – približne od troch rokov po vstup do predškolskej prípravy.

V roku 2011 sa škola rozrástla o elokované pracovisko v Čadci a následne v roku 2016 aj o materskú školu. V súčasnosti v nej poskytujú výchovu a vzdelávanie spolu dvadsiatim štyrom deťom a žiakom.

S prvými absolventami bola v roku 2014 zriadená Súkromná praktická škola, ktorá poskytuje ďalšie trojročné vzdelávanie pre žiakov po ukončení povinnej školskej dochádzky. V tomto školskom roku ju má desať žiakov. Niektorí z jej žiakov sú a boli úspešnými absolventami odborných učilíšť.

V celkovo siedmich zariadeniach Regionálneho centra pre autistov zastrešujeme vyše 94 klientov a poskytujeme im a ich rodinám odbornú starostlivosť a poradenstvo.

Na základe týchto potrieb vzniklo roku 2009 Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva, ktoré má momentálne vyše 844 klientov. Svoje služby poskytovalo všetkým deťom so špeciálnopedagogickými potrebami v zmysle diagnostiky, poradenstva, špeciálnopedagogických, psychologických, liečobnopedagogických, fyzioterapeutických a logopedických terapií, služby maséra a stomatologickú starostlivosť prostredníctvom pána doktora Mareka Monošíka. V rámci transformácií poradenského systému sa naše centrum od 1. januára 2023 transformovalo na piatu úroveň podpory, Súkromné špecializované centrum poradenstva a prevencie pre žiakov s autizmom s pôsobnosťou nielen pre celý žilinský kraj, ale jeho služby využívajú klienti z mnohých kútov Slovenska. Stalo sa tak jedným z ôsmych špecializovaných centier poskytujúcich odborné služby výlučne pre deti s touto diagnózou.

Bez spolupráce s rodičmi našich detí, žiakov a klientov by bola častokrát naša práca a snaha márna. Preto sme radi, že Občianske združenie SPOSA – žilinský región, ktoré zastrešuje najmä rodičov našich detí a taktiež sídli v budove Regionálneho centra autistov s nami úzko spolupracuje, podporuje nás a hlavne nám dôveruje. Pretože len láska, dôvera, trpezlivosť a istota dajú našim deťom priestor na to, aby sa mohli v bezpečí rozvíjať a rásť.


Súvisiaci článok
Svetový deň Downovho syndrómu podporilo aj novorodenecké oddelenie v Žiline (FOTOGALÉRIA)
Čítajte viac >

Zdieľať článok
Lock-icon

Pre pridávanie komentárov do diskusie sa musíteprihlásiť