Pondelok 27. 05. 2024 09:47:36 | Meniny má Iveta

Do múrov Hričova zamurovali časovú schránku. Rok 2022 hodnotia dobrovoľníci ako veľmi úspešný

Posledné dni roka patria bilancovaniu a pri tejto príležitosti sme oslovili riaditeľa Združenia priateľov Hričovského hradu Jozefa Mihálika o zrekapitulovanie záchranných prác na hrade a ďalších troch objektov, ktoré opravujú – stará škola v Hričovskom Podhradí, mýtnica v Dolnom Hričove a hrad Súľov. Rok 2022 hodnotí ako veľmi úspešný, okrem množstva stavebných zásahov sa im podarilo do hradu Hričov vložiť aj odkaz pre budúce generácie. Snímky: archív ZPHH, FB Hrad Hričov

Michal Filek|29. december 2022|15:38:53


Súvisiaci článok
TIP NA VÝLET: Hlbocký vodopád - vodopád chránený štyrmi hradmi
Čítajte viac >

Rok 2022 sa pomaly končí. Ako by ste zhodnotili uplynulých 12 mesiacov na hrade Hričov?

Rok 2022 bol z pohľadu vykonaných prác veľmi úspešným ročníkom. V posledných 4 rokoch sa mi zdá, že sa tempo pomaly stupňuje a hrad sa viditeľne mení z roka na rok. Pre mňa osobne to bol celkom hektický rok, nakoľko sa mi narodil syn, prerábame dom, píšem rigoróznu prácu, vydal som so svojou kapelou prvý album a zmenil som prácu. Popritom mi osobne ostalo na hrad dosť málo času. Taktiež nás na jar zastihla obrovská nepríjemnosť, nakoľko jeden z našich najdôležitejších členov - Jarko dostal infarkt a bol na tom veľmi zle. Našťastie sa postupne zotavuje. Počas sezóny sme zháňali masívne trámy na pripravovanú obnovu brány, ktoré sme následne ručne vynášali do hradu.

Už v apríli sme sa pustili do prác v mýtnici a nepretržite sme pracovali až do konca októbra. Počas sezóny sme oživili spoluprácu so ZŠ Dolný Hričov, v rámci čoho nám žiaci počas dvoch dní pomáhali odpratávať kamennú dlažbu v mýtnici. Veľká vďaka preto patrí pani učiteľke Zuzane Rečkovej, s ktorou už niekoľko rokov organizujeme Stredoveký deň na hrade pre žiakov danej ZŠ počas hodiny dejepisu. Taktiež som rád, že sa nám záver pracovnej sezóny podarilo po dvoch rokoch ukončiť naším tradičným podujatím Dušičkový výstup. Krásnym záverom roka bolo pre nás oceňovanie dobrovoľníkov Žilinského samosprávneho kraja, kde náš člen Jarko Dubovický získal ocenenie v kategórii Dobrovoľník roka v oblasti kultúry.

Riaditeľ Združenia priateľov Hričovského hradu Jozef Mihálik.

Aké najdôležitejšie murárske zásahy sa vám na hrade podarilo urobiť?

Práce na hrade Hričov boli tento rok vykonávané na objekte rožnej veže, prednom paláci, strednom paláci a zadnom paláci. Murárske práce sme odštartovali v mesiaci apríl v mýtnici a v mesiaci máj sme ako prvý zákrok na hrade opravovali premrznutú podlahu v rožnej veži.

V mesiaci júl bola realizovaná obnova brány deliaca predný a stredný palác. Do obnovy brány bolo použitých 10 drevených železničných podvalov. Železničné podvaly som zohnal na železnici v Žiline, nakoľko tento rok boli vymieňané drevené podvaly. Použitie drevených podvalov sa ukázalo ako dobrý krok, nakoľko drevá sú hĺbkovo impregnované, vysušené a majú prirodzenú stareckú patinu. Postup prác spočíval z osadenia prahu a následne dvoch zárubní. Chýbajúce murivo v okolí zárubní bolo doplnené a obnovené boli aj kapsy na osadenie závory po oboch stranách brány. Následne bolo do prekladu brány osadených 7 kusov podvalov. Chýbajúce murivo nad prekladmi bolo v celom rozsahu opätovne vymurované vápennou maltou a posledné riadky kameňa boli vymurované špeciálnou výplňovou trasovo-vápennou maltou. Do muriva sme zamurovali časovú schránku s písaným listom, mincami a SD kartou s celou dokumentáciou združenia za posledných 12 rokov. V závere pracovnej sezóny bola na tejto stene realizovaná prvá etapa obnovy rozpadnutej koruny. Koruna bola rozpadnutá do výšky približne 2 metrov.

Aj v tomto roku boli vykonané špeciálne horolezecké murárske práce zamerané na škárovanie miesta odtrhu obvodovej severozápadnej hradby v celej výške. Ďalšie murárske práce pokračovali na obvodovej západnej hradbe, kde sa dnes nachádza strmá roklina. Murivo obvodovej hradby bolo nadmurované približne do výšky 2 metrov.

Nakoľko sa v roku 2022 plánovalo rozobrať v paláci po 6 rokoch lešenie, rozhodli sme sa ešte raz povolať murárov horolezcov, aby sa precíznejšie vyškárovala exteriérová strana celej západnej steny. Taktiež bolo dokončené škárovanie južnej steny z interiéru ako aj exteriéru. Z exteriérovej strany boli do troch odtlačkov po trámoch vložené nové drevá. Práce na škárovaní muriva boli vykonané aj na zvyšnej severnej a západnej stene zo strany interiéru. Do západnej steny boli v úrovni prvého nadzemného poschodia vložené nové drevá do stropných káps. Pozdĺž západnej steny v interiéri paláca bola vykopaná archeologická sonda.

Po dokončení výskumu boli obnovené dve štrbinové strieľne na západnej stene. Ich obnova spočívala vo vymurovaní parapetov, špaliet, osadenia drevených prekladov a doplnenia chýbajúceho muriva nad prekladmi. Praskliny boli zaliate špeciálnou výplňovou trasovo-vápennou maltou. Pozdĺž celej západnej steny sa nachádzala drážka po stropnom tráme prvého prízemného poschodia. Trám bol do steny zamurovaný v celej dĺžke a pozostával z troch kusov. Nad trámom sa v stene nachádzali viaceré otvory po stropných a iných konštrukciách. Do týchto otvorov boli opätovne vložené drevené trámy a celé murivo v prízemí bolo vyškárované. V závere sezóny sme tak mohli z paláca po rokoch odstrániť lešenie.

Do hradných múrov zamurovali časovú schránku ako odkaz pre budúce generácie.

Z akých zdrojov ste tento rok financovali záchranné práce na hrade? Vo veľkej miere vám pomáhajú aj rôzni darcovia, a to najmä materiálnou pomocou.

Zatiaľ najväčšiu dotáciu od nášho vzniku sme dostali na hrad od Ministerstva kultúry SR. Taktiež nás MKSR po prvýkrát podporilo aj v záchrane mýtnice, kde nám vyčlenili podporu na výskumné a reštaurátorské práce. Boli sme úspešní aj v menších dotáciách Žilinského samosprávneho kraja, Nadácie Pontis, Nadácie Tesco, Nadácie Telekom a samozrejme jedným z najdôležitejších finančných darov sú 2% z daní a ľubovoľné dary. Z materiálnych darov sme tento rok získali murovacie malty, plechy a ríne na prekrytie nášho skladu a kopu kameňa na murovanie. Spomenúť musím aj množstvo materiálnych darov do tomboly na podujatie Dušičkový výstup, kde sme mali cez 60 bohatých cien.

Koľko ľudí sa tento rok zapojilo do záchranných prác?

Priamo do konzervačných prác na hrade Hričov bolo zapojených asi 11 ľudí, no okrem toho nám pomáhalo množstvo iných ľudí a žiakov s pomocnými prácami ako aj počas podujatia Dušičkový výstup. V mýtnici konzervačné práce vykonával jeden náš člen a reštaurátor. Do záchrany budovy starej školy sa tento rok najviac angažovala obec Hričovské Podhradie. Do murárskych prác na hrade Súľov sme sa zapojili v počte 7 ľudí, no taktiež nám okolo príprav s vynášaním materiálu pomohlo množstvo miestnych nadšencov.

Po dvoch rokoch sa na hrade uskutočnil Dušičkový výstup, ako hodnotíte jeho priebeh?

Úprimne, aj som sa obával, ako to dopadne s účasťou, keďže kvôli pandémii sme organizovanie dvoch ročníkov vypustili. Termín sme si kvôli voľbám stanovili na 5. novembra, no pre zlé počasie sme museli akciu posunúť na 12. novembra. Z toho dôvodu nám, žiaľ, odpadol folklórny program a nakoniec aj náhrada za pôvodné vystúpenie. No myslím, že v konečnom dôsledku to absolútne nevadilo. Účasť bola bohatá, odhadujeme cez 300 ľudí. Počasie nám prialo, rozpredalo sa okolo 1000 tombolových lístkov, vypili sa takmer všetky teplé nápoje a stretli sme sa len s pozitívnymi ohlasmi. Do prípravy podujatia nás bolo zapojených asi 10 dobrovoľníkov.

V tomto roku sa podarilo na hrade po dvojročnej pauze zorganizovať Dušičkový výstup. Nasvietenie hradu pri tejto príležitosti bolo impozantné. Snímka: FB Hrad Hričov/ L. P. Pacholík

Tento rok sa uskutočnili aj brigády na hrade Súľov. Koľko ich bolo, s akou účasťou a aké práce sa vám podarilo na hrade urobiť? O čo je náročnejšia záchrana hradu Súľov oproti iným hradom?

Už 9. januára 2022 bola vykonaná prvá brigáda, zameraná na výrub vyznačených stromov v areáli hradu v súlade s povolením OÚ ŽP. Odstránenie stromov realizovali členovia DHZ (dobrovoľného hasičského zboru) z Hradnej s použitím horolezeckej techniky. V tomto roku sme pod vedením nášho OZ zorganizovali na hrade dve murárske brigády. Murárskym brigádam predchádzali tri prípravné brigády, kedy členovia DHZ Hradná a členovia DHZ Súľov vyniesli do hradu stavebný materiál: vodu, kameň, murovacie malty a drevá. Prvá murárska brigáda sa konala 24. septembra 2022 a z dôvodu plánovaných konzervačných prác bola vyhlásená na tento deň aj uzávera hradu. Druhá murárska brigáda sa uskutočnila 2. októbra 2022.

Murárske práce boli realizované na obnove prekladu brány do horného hradu, kde boli osadené do pôvodných drážok dva trámy a následne doplnené vypadnuté murivo nad nimi, čím sa zvýšila bezpečnosť pohybu v hrade. Ďalší murársky zákrok bol vykonaný na jednom z dvoch združených okien v hornom paláci. Obnova okna spočívala v doplnení špaliet, dvoch trámov pod parapetom a doplnení samotného parapetu. Uvoľnené murivo v blízkosti okna bolo vyškárované. Ďalšie dva murárske zákroky boli vykonané v hospodárskej budove dolného hradu, kde sa konzervovali dve okná a dopĺňali sa do odtlačkov v múre drevá znázorňujúce polohu stropných trámov.

Záchrana hradu Súľov je oproti iným hradom náročná v tom, že sa na hrad nedá dostať žiadnym terénnym autom a niektoré úseky cesty sú prístupné len cez rebríky. Našťastie ide o malý hrad s nepatrným množstvom murív a práve to je dôvod, prečo sme začali s jeho záchranou. Keby išlo o väčší hrad, napríklad ako Hričov, určite by sme sa do záchrany hradu nepustili a v takom rozsahu bez prístupu by to bolo nemožné. Paradoxne to, že je hrad takmer zaniknutý a dochovalo sa malé množstvo murív, je aj potreba konzervačných prác malá.

Zhodli sme sa, že je pre hrad postačujúce, ak zorganizujeme ročne dve, prípadne tri murárske brigády a v priebehu pár rokov sa nám podarí hrad zakonzervovať. Konzervačné práce budú minimalistické, nakoľko je potrebné všetko náradie a materiál do hradu vynášať ručne. Taktiež nie je možné na hrad vyniesť lešenie a nechať ho tam celoročne. Konzervačné práce sú tak o to náročnejšie a extrémnejšie, nakoľko namiesto lešenia vieme používať len rebríky, ktoré si v deň prác prinesieme a následne všetko odnesieme a hrad na pohľad ostáva nenarušený priebehom prác.

Dobrovoľníci z Hričova zachraňujú aj susedný hrad Súľov.

Práce napredujú aj na mýtnici v Dolnom Hričove. Kde ste sa za uplynulý rok posunuli?

Samotnú pracovnú sezónu roku 2022 sme spustili práve v mýtnici, kedy sme v mesiacoch apríl a máj obnovovali kamennú dlažbu v jednej z miestností. Obnove v predošlom roku predchádzal archeologický výskum. Kamennú dlažbu sme získali darom z kostola v obci Predmier a pochádza z 19. storočia. Dlažbu sme zamurovali trasovo-vápennou maltou a pod dlažbu sme osadili novú elektroinštaláciu pre budúce osvetlenie vitrín. V mesiaci jún sme nadviazali na tradičnú spoluprácu so ZŠ Dolný Hričov, v rámci čoho žiaci počas dvoch dní vypratávali z miestností kamene a sutinu.

V závere sezóny sme obnovili vybúraný priechod medzi dvoma miestnosťami. Obnovené boli špalety, drevené zárubne, prah, tehlová klenba a zamurovaný bol výpadok muriva nad klenbou. Taktiež sa v miestnosti, kde sme obnovili dlažbu, realizovali reštaurátorské práce na konzerváciu a patinovanie pôvodných renesančných omietok. Miestnosť tak bola definitívne obnovená do historickej podoby a pripravená na budúce využívanie.

Práce napredujú aj na mýtnici v Dolnom Hričove zo 16. storočia. V priebehu tohto roka obnovili kamennú dlažbu v jednej z miestností a v závere sezóny obnovili vybúraný priechod.

Ako by ste zhodnotili práce na starej škole v Hričovskom Podhradí, z ktorej plánujete vytvoriť miestne múzeum?

Z dôvodu vyťaženia sme tento rok nemali čas na realizáciu brigád v tomto objekte. Tento rok všetky práce realizovala obec Hričovské Podhradie. Vymenili sa elektrické rozvody v celej budove s prípravami na umiestnenie zásuviek a svetiel. Taktiež sa zateplil a znížil strop v celom dome. Ďalším naším cieľom je obnova podláh, ktorú by sme radi realizovali v roku 2023.

Oprava stropu v budove starej školy v Hričovskom Podhradí.

Slovo na záver...

Na záver by som rád pripomenul možnosť finančne podporiť naše aktivity na číslo účtu: SK88 8330 0000 0029 0109 7013

Taktiež sa uchádzame o podporu 2% z daní. Potrebné tlačivá budú zverejnené na FB v skupine Hrad Hričov ako aj na našej oficiálnej stránke www.hradhricov.sk.

Ďakujeme.

Dobová maľba hradu Hričov z 19. storočia. Snímka: FB Hrad Hričov/ Laslo Sz

Súvisiaci článok
Na kaštieli v Krasňanoch menia ďalšiu časť strechy
Čítajte viac >

Zdieľať článok

Ďakujeme, že nás čítate. V prípade, že ste našli v článku chybu, napíšte nám na redakcia@sp21.sk

Lock-icon

Pre pridávanie komentárov do diskusie sa musíteprihlásiť