Nedeľa 16. 06. 2024 08:43:50 | Meniny má Blanka, Bianka

100 stavieb Žilinského kraja: Hrad Strečno (FOTOGALÉRIA + ROZHOVOR)

Hrad z prelomu 13. a 14. storočia vznikol pôvodne ako strážny objekt pri ceste do Turca, kde sa vyberalo mýto. Pôvodne pozostával z hradnej veže a malého priestoru obkoleseného hradbou. Pri viacerých prestavbách pribúdali k jadru ďalšie budovy, paláce a hradby. Bol kráľovským hradom a neskôr majetkom šľachty. Dnes vás prevedieme Hradom Strečno! Foto: Hrad Strečno - expozícia PMZA / Juliana Krčulová, SP 21

Juliana Krčulová|5. august 2022|12:00:02


Súvisiaci článok
100 stavieb Žiliny: Kostol svätého Imricha v Bytčici
Čítajte viac >

Na hrade sa podľa odbornej literatúry vystriedalo viacero majiteľov, napríklad Pongrácovci, Pavol Kiniži, Kostkovci, Deršfiovci alebo Vešeléniovci.

„Mohutné viacnásobné opevnenie na západnej a južnej strane – silné múry, veže, bastióny, štyri brány urobili z neho najlepšie opevnený hrad na hornom Považí. V roku 1970 bol vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku. Po dlhotrvajúcich rekonštrukčných prácach bol v roku 1995 sprístupnený verejnosti ako konzervovaná ruina,“ dozvedáme sa o histórii Hradu Strečno.

DSC_0071.jpg

DSC_0072.jpg

DSC_0073.jpg

Najznámejšou historickou osobnosťou, ktorá na hrade žila, bola Žofia Bosniaková, manželka Františka Vešeléniho.

„Pre svoje dobré skutky a pomoc chorým a chudobným bola nazývaná aj Svätica zo Strečna. Zomrela ako tridsaťštyriročná v roku 1644. Keď po štyridsiatich piatich rokoch našli cisárski vojaci jej telo v krypte na hrade, bolo takmer neporušené. V súčasnosti je v krypte hradu umiestnená figurína Žofie po smrti ako súčasť stálej expozície v kaplnke,“ uvádza odborná literatúra o Hrade Strečno.

DSC_0074.jpg

DSC_0075.jpg

DSC_0076.jpg

V priestoroch hradu sa nachádzajú expozície Považského múzea v Žiline, rovnako sú vystavené exponáty, ktoré prezentujú archeologické nálezy z okolia Žiliny a taktiež celkovú históriu hradu. V roku 2013 bola pod hradom vybudovaná replika stredovekej dediny s názvom Paseka, ktorú môžu turisti navštíviť bezplatne. Z dostupných zdrojov sa dozvedáme, že bola postavená autenticky podľa dobových stredovekých stavieb.

DSC_0077.jpg

DSC_0078.jpg

DSC_0079.jpg

DSC_0080.jpg

„Pozostáva z piatich malých kompletne vybavených drevených domčekov so slamenými strechami – dom stredovekého pekára, rybára, ľudovej liečiteľky a útulne pre pútnikov. Súčasťou dediny je funkčná zvonica a studňa. Využité sú tradičné materiály tých čias – drevo a tŕstie. V bezprostrednej blízkosti vybudovanej stredovekej dediny návštevníkov zaujme oddychová časť – ohnisko s grilom a studňou. Novovybudovaný prezentačný priestor v štýle amfiteátra s lavičkami slúži na ukážky remesiel a kultúrne vystúpenia. Pri projekte sa nezabudlo ani na najdôležitejších návštevníkov – deti. Drevené ihrisko s využitím motívov hradnej architektúry ponúka možnosť stráviť príjemné chvíle pod hradom. Výstavba stredovekej dediny sa realizovala ako projekt „Oddychová zóna pod hradom Strečno“,“ uvádza odborná literatúra.

DSC_0081.jpg

DSC_0082.jpg

DSC_0083.jpg

DSC_0084.jpg

DSC_0085.jpg

Redakcia SP 21 oslovila Považské múzeum v Žiline s otázkou, či na Hrade Strečno plánuje tento rok realizovať nejaké rekonštrukcie a aké rekonštrukcie už hrad absolvoval za minulé roky.

„V roku 2018 boli v rámci projektu spolufinancovaného z dotácie MK SR v programe Obnovme si svoj dom a na základe rozhodnutia KPÚ vykonané reštaurátorské práce. Práce sa týkali reštaurovania interiérových stien hradnej kaplnky na hrade Strečno a vychádzali zo schváleného návrhu na reštaurovanie. Realizované boli nasledovné práce: mechanické odstránenie cementových omietok z 80. rokov 20.storočia, postupné mechanické odstránenie hrubej vrstvy cementového nástreku z povrchu kamenného muriva stien kaplnky, vyčistenie škár muriva a povrchu fragmentárne zachovaných primárnych omietok od prachových častíc vysatím a tlakovým vzduchom a dočistenie povrchu omietok a klenby, očistenie plastických kamenárskych prvkov ostení okien a primárnych nábehov klenby, injektovanie uvoľnených častí primárnych vápenných omietok, spevnenie deštruovaného povrchu omietok a spevnenie kamenných článkov. Pretože finančné prostriedky získané z MK SR nepostačovali na ukončenie všetkých prác, boli nám poskytnuté prostriedky na dokončenie z ŽSK,“ zhrnula Katarína Repáňová, správkyňa hradu Strečno.

DSC_0086.jpg

DSC_0087.jpg

DSC_0088.jpg

DSC_0089.jpg

DSC_0090.jpg

Ďalej sa dozvedáme, že v roku 2020 sa na hrade Strečno začalo s reštaurovaním interiérových stien v severnom paláci. Projekt bol spolufinancovaný z dotácie Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v programe Obnovme si svoj dom. Práce pozostávali z viacerých častí a prebiehali za náročných podmienok. Realizovali sa totižto v chladných mesiacoch, kedy bolo potrebné vykúriť studené hradné priestory. Postup prác priblížil reštaurátor Adrián Giač:

DSC_0091.jpg

DSC_0092.jpg

DSC_0093.jpg

DSC_0094.jpg

DSC_0095.jpg

„Najskôr išlo o celoplošné mechanické odstránenie sekundárnych cementových povrchových úprav zo stien, mált z hĺbky škár muriva a nevhodného krycieho náteru z drevených trámov. Potom bolo potrebné spevniť murivo, upraviť trasovanie elektrických rozvodov, chemicky ošetriť zavlhnuté drevené trámy a upevniť ich o betónový strop. Chýbajúce časti muriva sa doplnili kameňmi rôznej veľkosti a omietky v rozsahu druhého podlažia novou vápennou omietkou. Napokon boli farebne scelené steny a upravené drevené trámy aj ich kovové ukotvenia. Priebeh reštaurovania bol pravidelne konzultovaný s Krajským pamiatkovým úradom v Žiline.“

Rekonštrukcia sa mala dotknúť aj sakristie gotickej kaplnky, kvôli chýbajúcim finančným prostriedkom sa však urobila len časť naplánovaných prác a v rekonštrukcii sa pokračovalo v roku 2021.

DSC_0096.jpg

DSC_0097.jpg

DSC_0098.jpg

DSC_0099.jpg

DSC_0100.jpg

V rámci Grantového systému MK SR v programe Obnovme si svoj dom, Považské múzeum získalo financie na záverečnú etapu ukončenia reštaurovania interiérových omietok v severnom paláci a v sakristii na hrade Strečno.

„Hlavným zámerom je dokončenie reštaurovania interiérových omietok tak, aby spolu s už reštaurovanou kaplnkou tvorili vizuálne jednotný celok. Cieľom samotného reštaurovania je úsilie o záchranu a konsolidáciu originálnych hmôt a zároveň o dosiahnutie čo najautentickejšieho výrazu kultúrnej pamiatky s prezentáciou zachovaných plôch stredovekých omietok. Výsledkom reštaurovania a následnej obnovy výstavných technických prvkov bude nielen záchrana národnej kultúrnej pamiatky, ale zároveň aj jej estetické a informačné zhodnotenie a tým skvalitnenie jej prezentácie laickej aj odbornej verejnosti,“ Adrián Giač, odborný garant realizácie.

DSC_0101.jpg

DSC_0102.jpg

DSC_0103.jpg

DSC_0104.jpg

DSC_0105.jpg

DSC_0106.jpg

DSC_0107.jpg

„Ešte v roku 2021 začali rekonštrukčné práce na hlavnej bráne hradu Strečno a do konca mája tohto roku boli aj ukončené. Išlo o opravu strechy a interiérových priestorov. Tieto práce boli zrealizované prostredníctvom projektu v rámci cezhraničnej spolupráce podporeného z programu Interreg SK-CZ. Ide o kombinovaný projekt rozvoja dopravnej infraštruktúry v prihraničnom regióne s doplnkovou investíciou do objektu kultúrneho dedičstva a marketingovo zameranými mäkkými aktivitami. Konkrétne ide o investície do cestnej komunikácie III. triedy na českej strane a investície do cyklotrasy a cyklo-lávky spolu s rekonštrukciou hradnej brány na hrade Strečno na slovenskej strane,“ uviedla Katarína Repáňová, správkyňa hradu Strečno.

DSC_0108.jpg

DSC_0109.jpg

DSC_0110.jpg

DSC_0113.jpg

DSC_0114.jpg

DSC_0115.jpg

DSC_0116.jpg

DSC_0117.jpg

Ďalej našu redakciu zaujímalo, či aj interiér hradu prešiel rovnakou obmenou. Z dostupných zdrojov vieme, že v tomto roku bola vynovená archeologická expozícia a mučiareň. V prvej časti expozície sú prezentované archeologické nálezy z obdobia od praveku až po stredovek, ktoré sa našli počas výskumov v Strečne a v okolitých obciach.

„Návštevníci si môžu prezrieť keramiku lužickej a púchovskej kultúry či zaujímavý súbor bronzových predmetov z depotu objaveného v Rosine. Z predmetov datovaných do veľkomoravského obdobia možno vidieť napríklad železný kľúč, motyku, sekeru, radlicu, a tiež unikátny železný meč z 9. storočia,“ priblížila archeologička Považského múzea, Andrea Slaná.

DSC_0118.jpg

DSC_0119.jpg

DSC_0120.jpg

DSC_0121.jpg

DSC_0122.jpg

DSC_0123.jpg

DSC_0125.jpg

DSC_0126.jpg

DSC_0127.jpg

V ďalšej časti sú vystavené nálezy objavené počas výskumov na okolitých hradoch, ale najmä priamo na Hrade Strečno.

„Vo vitrínach sú prezentované stredoveké a novoveké exponáty, napríklad kachlice a keramika z hradu – džbány, hrnce, hrnčeky trojnohá panvica, zrekonštruované časti hrncov či repliky nádob. Niektoré sú zdobené farebnou glazúrou. Najzaujímavejším nálezom je zrekonštruovaný modrý majolikový tanier – tzv. Benátske berettino, ktoré dokladá dovoz luxusnej keramiky na hrad. Z kovových nálezov možno vidieť železné kliny, klince, strely do kuše či nôž so zachovanou drevenou rúčkou,“ pokračovala Slaná.

DSC_0128.jpg

DSC_0129.jpg

DSC_0130.jpg

DSC_0131.jpg

DSC_0132.jpg

DSC_0133.jpg

Mnohé vystavené nádoby boli podľa slov Repáňovej, správkyne Hradu Strečno, reštaurované, prípadne zhotovené nanovo formou replík. „Súčasťou prehliadky hradu je stredoveká mučiareň, ktorá je taktiež vynovená. Pôvodne sa na hrade Strečno nenachádzala, je však zaujímavým doplnkom pre poznanie temnej stránky stredoveku. V expozícii sú inštalované rôzne mučiace nástroje, ktorými sa obvinení a odsúdení trestali a mučili,“ dodala Repáňová.

DSC_0135.jpg

DSC_0137.jpg

DSC_0138.jpg

DSC_0139.jpg

DSC_0140.jpg

Na našu otázku, aké zaujímavé aktivity čakajú na návštevníkov hradu do konca tohto roku a aké sú s hradom plány do budúcnosti, nám Repáňová odpovedala takto:

„Pre návštevníkov sa snažíme pripraviť nielen zábavné, ale aj kultúrno-výchovné podujatia. Sezóna je už v druhej polovici, takže nám zostávajú ešte aktivity tradičné, ale aj vymysleli sme aj niečo nové. Najbližším podujatím sú Hradné hry Žofie Bosniakovej, ktoré sa budú konať v nedeľu 7. augusta 2022. Súčasťou programu bude ukážka remesiel, dobového tanca, šermiari, delostrelci, sokoliari aj dobová kuchyňa. V stredu 10. augusta 2022 nás čaká aj druhá tohtoročná nočná prehliadka so zážitkovými predstaveniami, ohňovou šou či videomappingom na hradných múroch,“ priblížila nadchádzajúce udalosti správkyňa Hradu Strečno a ďalej pokračovala:

DSC_0141.jpg

DSC_0142.jpg

DSC_0143.jpg

DSC_0144.jpg

„Vo štvrtok 18. augusta 2022 sprístupníme v severnom paláci hradu výstavu Hľadanie svetla autorky Andrei Hellovej. V ten istý deň si môžu priaznivci Pavla Hammela užiť koncert v stredovekej dedine Paseka. Medzi tradičné podujatia na konci leta patrí Pasekanie, ktoré sa bude konať v sobotu 27. augusta 2022. V septembri sa prenesieme do chutí a vôní stredovekej kuchyne na podujatí Cestovanie v čase, ktoré sa uskutoční v nedeľu 25. septembra 2022. Sezónu ukončíme 22. októbra 2022 atraktívnym podujatím Noc duchov, tekvíc a strašidiel,“ uviedla pre našu redakciu Repáňová, ktorá sa o plánoch do budúcnosti vyjadrila takto:

DSC_0146.jpg

DSC_0147.jpg

DSC_0148.jpg

DSC_0149.jpg

„Pripravujeme novú expozíciu hradu, ktorá bude prebiehať vo viacerých etapách. Začali sme tým, že sme zadali vypracovanie prvej časti hradu pod názvom „Majitelia hradu“. Veríme, že sa nám podarí túto náročnú úlohu zrealizovať a v budúcom roku otvoriť pre verejnosť,“ uzavrela Katarína Repáňová, správkyňa Hradu Strečno.

DSC_0150.jpg

DSC_0151.jpg


Súvisiaci článok
Vybrali sme sa po stopách Žofie na Hrad Strečno (FOTOGALÉRIA)
Čítajte viac >

Zdieľať článok

Ďakujeme, že nás čítate. V prípade, že ste našli v článku chybu, napíšte nám na redakcia@sp21.sk

Lock-icon

Pre pridávanie komentárov do diskusie sa musíteprihlásiť