Pondelok 04. 07. 2022 22:47:28 | Meniny má Prokop

„Tiso páchal nacistické zločiny,“ napísal prokurátor a žiada zrušiť názov Tisovej ulice vo Varíne

Prokurátor generálnej prokuratúry podal 30. mája obci Varín protest proti Všeobecne záväznému nariadeniu obce Varín z dôvodu, že určenie názvu ulice Dr. Jozefa Tisu je v rozpore so zákonom. Obecné zastupiteľstvo obce Varín je povinné podaný protest prokurátora prejednať v lehote najneskôr do 90 dní, pričom Generálna prokuratúra SR navrhuje nezákonné určenie názvu ulice zrušiť. Prokuratúra o tom dnes informovala na svojom Facebooku. FOTO: Ľubo Bechný

Michal Filek|6. jún 2022|15:09:06


Súvisiaci článok
Varínski poslanci odmietli opraviť židovský cintorín. Chcú stanovisko prokuratúry, či je Tisova ulica v poriadku
Čítajte viac >

Prokurátor vidí až tri dôvody, prečo je názov Ulica Dr. Jozefa Tisu v rozpore so zákonom. „Nejedná sa o názov ulice určený s prihliadnutím na významné nežijúce osobnosti a zároveň ide o názov urážajúci náboženské, alebo národnostné cítenie a navyše aj o jazykovo nesprávny názov.“ Prokurátor v proteste konštatuje, že Tisa je potrebné chápať ako predstaviteľa režimu Slovenského štátu z rokov 1939 – 1945, založeného na fašistickej a nacistickej ideológii, ktorý sa dopustil činov, ktoré spočívali v používaní násilia, represií, alebo iných foriem porušovania ľudských práv voči vlastným občanom.

zmensena_ad3e1dacf7.jpg FOTO: wikipedia

„Inými slovami, Jozef Tiso, ako najvyšší funkcionár Slovenskej republiky z rokov 1939 – 1945 páchal nacistické zločiny,“ uviedol prokurátor Peter Mihál.

Prokurátor žiada obecné zastupiteľstvo vo Varíne, aby VZN z roku 2011 zrušilo, alebo zmenilo tak, aby bolo v súlade so zákonom.


Súvisiaci článok
Desiatich poslancov z Varína obvinila NAKA
Čítajte viac >


Súvisiaci článok
Duel SP 21 Ticháková vs. Frankl: Zaslúži si Tiso vlastnú ulicu, alebo nie?
Čítajte viac >

O stanovisko prokuratúry požiadala skupina desiatich poslancov z Varína, ktorí odmietli návrh kolegyne Lenky Tichákovej na premenovanie ulice. Takto znelo ich spoločné stanovisko. „Vzhľadom k tomu, že všetci obvinení poslanci ctíme zákony SR a plníme svoj mandát v prospech občanov obce, požiadali sme prokuratúru o stanovisko, či je pomenovanie ulice Dr. Jozefa Tisu v rozpore s legislatívou. Ako poslanci považujeme vyriešenie tejto otázky za zásadné. V prípade, ak obec tolerovaním stavu porušuje zákon, predpokladáme, že prokuratúra podá protest a my sa s ním vysporiadame. Pokiaľ však tolerovanie tohto stavu nie je v rozpore s legislatívou, sú ďalšie možnosti, ako sa s tým vysporiadať. Jednou z nich je vyhlásenie miestneho referenda, k čomu sa my prikláňame. Preto akékoľvek iné kroky pred vyriešením tejto otázky nepovažujeme za účelné a efektívne a nebudeme sa nimi zaoberať.“

IMG_3447_prednosta_Miho_zatupitelstvo_foto_L_Bechny_49f713e5ed.jpg

Koncom minulého roka čelili títo poslanci v súvislosti s tým, že sa pri Tichákovej návrhu zdržali hlasovania, trestnému stíhaniu. To však špeciálny prokurátor Daniel Lipšic zastavil.

Lenka Ticháková si za svoje aktivity vyslúžila ocenenie Biela vrana.

IMG_3389_Lenka_Tichakova_foto_L_Bechny_26554bdbbf.jpg Lenka Ticháková

„Ja budem spokojná vtedy, keď sa ulica premenuje. Ale, samozrejme, teším sa a dúfam, že aj kolegovia už pochopia, že to treba urobiť čím skôr. Hneď zajtra oslovím všetkých kolegov so žiadosťou o zvolanie mimoriadneho zastupiteľstva, na ktorom sa budeme protestu prokurátora venovať a verím, že príjmeme nové VZN, ktoré bude v súlade so zákonom. Blížia sa totiž voľby a ja dúfam, že sa na nich zúčastním už s novým občianskym preukazom. Najradšej by som bola, ak by ma kolegovia prekvapili, a s iniciatívou by prišli oni, aby som to nemusela robiť zase ja. Je to jedno, hlavne nech to čo najskôr prebehne,“ povedala pre SP 21 Lenka Ticháková.


Súvisiaci článok
AKTUALITA: Daniel Lipšic zrušil obvinenie poslancov z Varína, ktorí nehlasovali za premenovanie Tisovej ulice
Čítajte viac >

Zdieľať článok
Lock-icon

Pre pridávanie komentárov do diskusie sa musíteprihlásiť