Piatok 17. 05. 2024 11:20:57 | Meniny má Gizela, Aneta

Žilinská župa zriadi novú príspevkovú organizáciu na realizáciu SMART projektov. Schválila aj zrušenie Gymnázia na Liptove

Poslanci v pondelok 22. apríla na 12. zasadnutí Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja schválili zriadenie príspevkovej organizácie ŽSK „Energo – Eko – Služby“ aj zrušenie Gymnázia v Liptovskom Hrádku.

Radka Kostánová|22. apríl 2024|19:15:22

Zdroj: zilinskazupa.sk

Súvisiaci článok
Poslanci zo Žilinského kraja schválili zmeny v sieti škôl, v oblasti zdravotníctva, vzdelávania aj dopravy
Čítajte viac >

V pondelok 22. apríla sa uskutočnilo 12. zasadnutie Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja, kde krajskí poslanci schválili zriadenie príspevkovej organizácie ŽSK „Energo – Eko – Služby“ aj spolufinancovanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci výziev z Programu Slovensko vo výške 185-tisíc eur. Médiá o tom informovala hovorkyňa Žilinského kraja Eva Lacová.

Poslancom bola predstavená aj činnosť 135 členného Mládežníckeho parlamentu Žilinského kraja. „Zriadenie Mládežníckeho parlamentu Žilinského kraja je spôsob, ako môžeme lepšie spoznať záujmy mladých ľudí a cielene podporovať ich mimoškolské aktivity,“ uviedla Erika Jurinová, predsedníčka Žilinského kraja.

Zrušenie gymnázia

Zastupiteľstvo tiež schválilo aj zrušenie Gymnázia v Liptovskom Hrádku vrátane jeho súčastí – školskej jedálne. Krajskí poslanci na Zastupiteľstve Žilinského samosprávneho kraja v pondelok 29. mája 2023 schválili návrh na zmenu zriaďovateľa Gymnázia v Liptovskom Hrádku na nového zriaďovateľa - Mesto Liptovský Hrádok od nedele 1. septembra 2024.

Nová príspevková organizácia

Poslanci tiež v pondelok 22. apríla odsúhlasili Návrh na zriadenie príspevkovej organizácie ŽSK „Energo – Eko – Služby“.

„Našim cieľom je aby bola efektívnym spôsobom napĺňaná agenda prípravy a realizácie energetických a SMART projektov, energetických úspor, pomocou využitia zelených a modrých technológií. Chceme posilňovať environmentálnu bezpečnosť kraja, efektívne využívať energetické zdroje a technológie, ktoré ozdravujú klímu a poskytujú ďalším generáciám istotu a bezpečie pre život v našom kraji,“ vyjadrila sa Jurinová.

Táto príspevková organizácia bude odborným a konzultačným partnerom pre samosprávy a organizácie pri presadzovaní inovatívnych integrovaných riešeniach s ambíciou dosiahnuť energetické, environmentálne a klimatické ciele s maximálnym zhodnocovaním verejných zdrojov.

53671244614_7a3c8b242e_c.jpg Zdroj: zilinskazupa.sk

Program INTERREG

Odsúhlasené bolo tiež podpísanie partnerskej zmluvy pre technickú pomoc v rámci programu INTERREG Poľsko-Slovensko 2021-2027 a Činnosť regionálneho kontaktného bodu. Hlavným cieľom Technickej pomoci je zabezpečiť vysokú kvalitu riadenia a efektívnu implementáciu programu. Celkové oprávnené náklady na realizáciu Technickej pomoci predstavujú maximálne 220 598,75 eur.

„Súčasťou rokovania bolo schválenie podpísania medzinárodnej partnerskej zmluvy programu INTERREG Poľsko-Slovensko 2021 – 2027. Poslanci vyjadrili súhlas s podpísaním Partnerskej zmluvy medzi Powiatom Zywieckim a ŽSK, týkajúcej sa realizácie projektu s názvom: „Žywiecko – čadecký cestný koridor“. V súvislosti s projektom bude zrekonštruovaný úsek cesty II/520 Krásno nad Kysucou – Stará Bystrica – Vitanová. Výška spolufinancovania je max 124 800 eur,“ priblížila Lacová.

Ďalšie naplánované projekty

Poslanci schválili aj návrhy na spolufinancovanie ďalších ôsmych projektov, s ktorými sa bude Žilinský kraj uchádzať o finančný príspevok v rámci výziev z Programu Slovensko v celkovej výške 185-tisíc eur, na projekty týkajúce sa sociálnej oblasti, školstva a kultúry.

„Chceme realizovať zelené strechy na našich stredných školách (napr. Gymnázium V. P. Tótha v Martine), vybudovať dažďovú kanalizáciu a vsakovacie zariadenia v súvislosti s vodozádržnými opatreniami pri Strednej športovej škole v Žiline, máme v pláne realizovať prístavbu výťahu a s tým súvisiace stavebné úpravy v DSS Méta Martin a vypracované máme aj projekty na znižovanie energetickej náročnosti budov našich škôl v Čadci i v Ružomberku,“ upresnila Jurinová.

53671110553_882ac44d3f_c.jpg Zdroj: zilinskazupa.sk

Integrovaný dopravný systém sa rozrastie o Turiec

Súčasťou pondelkového zastupiteľstva bolo aj rozšírenie plnohodnotného Integrovaného dopravného systému na celé územie regiónu Turiec, kde ešte chýbalo pripojenie mesta Martin, ktorý prostredníctvom svojho Dopravného podniku zabezpečuje dopravu aj na území mesta Vrútky a obcí Lipovec a Turčianske Kľačany.

Priemerne za jeden deň pribudne medzi používateľov predplatných cestovných lístkov 9 cestujúcich. Predplatné cestovné lístky sú denné, 30-dňové, 90-dňové a 365-dňové. Najväčší záujem majú cestujúci o 30-dňové predplatné cestovné lístky a rovnako si začali kupovať aj 365-dňové cestovné lístky.

V januári 2024 boli dosiahnuté zatiaľ najvyššie tržby z predaných cestovných lístkov Integrovaného dopravného systému Žilinského kraja.

Pozitívny rok aj v oblasti zdravotníctva

Lacová dodala, že krajským poslancom bola predložená aj správa o hospodárení zdravotníckych zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského kraja a činnosti odboru Zdravotníctva k nedeli 31. decembra 2023.

53671112483_e140e8fb3c_c.jpg Zdroj: zilinskazupa.sk

„V roku 2023 dosiahli nemocnice ŽSK pozitívny hospodársky výsledok vo výške 5,7 mil. eur, čo predstavuje medziročný nárast o 2,5 mil. eur. Nemocnice znížili tiež svoje záväzky a to na úroveň 18,4 mil. eur, čo predstavuje medziročný pokles v záväzkoch o 2,5 mil. eur,“ informovala Silvia Pekarčíková, riaditeľka odboru zdravotníctva Žilinského kraja.

Kapitálové výdavky na úseku zdravotníctva v roku 2023 spolu dosiahli 3,10 miliónov eur, z toho z rozpočtu Žilinského kraja boli schválené kapitálové výdavky vo výške 1 339 948 eur.

V roku 2023 pribudol aj nový program „Špecializačná príprava lekárov,“ ktorý je súčasťou Stabilizačného programu Žilinského kraja.


Súvisiaci článok
Žilinská knižnica žiari novotou: Kompletne zmodernizovaná a opäť v plnej prevádzke
Čítajte viac >

Zdieľať článok

Ďakujeme, že nás čítate. V prípade, že ste našli v článku chybu, napíšte nám na redakcia@sp21.sk

Lock-icon

Pre pridávanie komentárov do diskusie sa musíteprihlásiť