Utorok 23. 04. 2024 04:05:37 | Meniny má Vojtech

Dopravný podnik mesta Žiliny začína s výstavbou a modernizáciou DEPA za takmer 29 miliónov eur

Žilinská radnica informuje, že projekt výstavby a modernizácie údržbovej základne trolejbusov v Žiline na Kvačalovej ulici, ktorého cena predstavuje takmer 29 miliónov eur, je z 95 % hradený primárne zo zdrojov Európskej únie a štátneho rozpočtu. Informáciu médiám priblížila Katarína Gazdíková z odboru komunikácie a vzťahov s verejnosťou mesta Žilina. Ako dodáva, s realizáciou projektu sa začína už v decembri tohto roku.

Radka Kostánová|22. november 2023|13:00:18

Zdroj: zilina.sk

Súvisiaci článok
Žilina zrekonštruuje 60 km trolejového vedenia a zmodernizuje depo
Čítajte viac >

Katarína Gazdíková, z odboru komunikácie a vzťahov s verejnosťou mesta Žilina, médiá informovala, že Dopravný podnik mesta Žiliny podpísal s úspešným uchádzačom vo verejnom obstarávaní, spoločnosťou Metrostav Slovakia, zmluvu o dielo. Celková suma za realizáciu predmetného diela je 28 948 072,05 eura.

„Samotná príprava projektu si vyžadovala dokončenie časovo veľmi náročných úloh. V januári 2019 nám bola dodaná štúdia realizovateľnosti, v súlade s ktorou Mesto Žilina zabezpečilo pre investíciu projektovú dokumentáciu pre územné rozhodnutie, stavebné povolenie ako aj realizačnú dokumentáciu,“ spresnil konateľ Dopravného podniku mesta Žiliny, Mikuláš Kolesár, pre žilinskú radnicu.

Novy stav.jpg Nový stav. Zdroj: zilina.sk

Gazdíková ďalej približuje, že celková výstavba a modernizácia bude počas realizácie rozdelená na dve fázy. Výstavba krytých odstavných plôch pre trolejbusy v celkovej hodnote 3 226 837,33 eura sa začne v decembri 2023 a ukončí sa v júni 2024. Informuje, že financovanie je zabezpečené zo zdrojov Európskej únie z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra ešte v tomto roku, kde má Dopravný podnik podpísanú zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.

Následne druhá fáza spočíva vo výstavbe novej haly trolejbusov, rekonštrukcie a modernizácie existujúcich objektov. Gazdíková upresňuje, že jej realizácia sa plánuje v období rokov od 2024 do konca 2025. Projekt má silný ekologický aspekt. Vzhľadom na jeho rozsah budú všetky spevnené plochy zrealizované ako vodozádržné, všetka povrchová voda bude zachytená v bazéne a následne sa použije na umývanie vozidiel. Každá strecha, ktorá to umožňuje, bude postavená ako zelená tam, kde to nebude možné budú nainštalované slnečné kolektory.

Prestresenie.jpg Zdroj: zilina.sk

„Po tridsiatich rokoch získa žilinský dopravný podnik energeticky a ekologicky moderné pracovisko, kde spojí súčasné dve vozovne na jedno miesto, čo zefektívni náklady na prevádzku, a zároveň zníži náklady na mestskú hromadnú dopravu v Žiline. Pre budúcnosť a skvalitňovanie služieb pre občanov mesta je nevyhnutná modernizácia technickej základne. Zároveň pripravujeme aj rekonštrukciu a nutnú výmenu trakčných vedení a meniarní, ktorá bude pre budúcnosť pripravená na prevádzku vozidiel s nulovými emisiami CO2,“ uviedol primátor Žiliny, Peter Fiabáne.

Katarína Gazdíková doplňuje, že súčasťou stavby je aj rekonštrukcia inžinierskych sietí, kde bola v 90. rokoch minulého storočia vysadená zeleň.

„V rámci projektu bol citlivým prístupom navrhnutý výrub stromov a drevín. Na povrchu existujúcich sietí sa nachádza 50 stromov, rôzne kry a dreviny, pre navrhované nové stavby musí uvoľniť miesto v priestore ďalších 33 stromov a 712 m2 krovitého porastu. Dopravný podnik v spolupráci s projektantom navrhli minimalistický model pre zásah do existujúcej zelene a zároveň sa dohodli na náhradnej výsadbe. S výrubom sa začne v najbližších dňoch na základe dvoch právoplatných rozhodnutí zo dňa 19. mája 2022,“ uzatvorila Gazdíková.

Osetrovna.jpg Zdroj: zilina.sk


Súvisiaci článok
Projekt výstavby a modernizácie trolejbusového depa v Žiline napreduje
Čítajte viac >

Zdieľať článok

Ďakujeme, že nás čítate. V prípade, že ste našli v článku chybu, napíšte nám na redakcia@sp21.sk

Lock-icon

Pre pridávanie komentárov do diskusie sa musíteprihlásiť