Sobota 15. 06. 2024 07:26:03 | Meniny má Vít

Žilinská radnica sa pripravuje na prevzatie parkovania v centre mesta: Za parkovací lístok bude stále možné platiť v hotovosti počas prechodnej fázy

Žilinská radnica sa od stredy 7. júna stáva výlučným prevádzkovateľom regulácie parkovania v centre mesta, ktorú v súčasnosti prevádzkuje Žilinská parkovacia spoločnosť. Na dnešnej neformálnej diskusii zástupcovia žilinskej radnice avizovali, že aktuálne parkovacie automaty budú slúžiť obyvateľom a návštevníkom mesta až do jesene tohto roku, teda v dočasnej prechodnej fáze, kým mesto neosadí nové moderné parkovacie automaty. Začiatkom júna bude mať žilinská radnica k dispozícii aj kompletný zoznam vydaných parkovacích kariet, ktoré bude mesto akceptovať počas celej dĺžky ich platnosti. S prevzatím parkovacieho systému tiež súvisí prerobenie dopravného značenia, ktoré bude podľa slov primátora mesta trvať zhruba jeden mesiac. Počas tohto mesiaca bude aj Mestská polícia Žilina tieto zmeny tolerovať, pričom sa to netýka hrubých porušení parkovania, ktoré budú sankcionované podľa príslušných dopravných predpisov. Foto: ilustračné - Juliana Krčulová / SP21

Juliana Krčulová|30. máj 2023|14:01:16


Súvisiaci článok
Mestskí poslanci dnes jednohlasne rozhodli o návrhu novej parkovacej politiky v Žiline
Čítajte viac >

Žilinská radnica sa od stredy 7. júna stáva výlučným prevádzkovateľom regulácie parkovania v centre mesta, ktorú v súčasnosti prevádzkuje Žilinská parkovacia spoločnosť. Na aprílovom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Žiline prítomní 27 poslanci jednohlasne odsúhlasili predložený návrh všeobecne záväzného nariadenia (VZN) o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií na území mesta Žilina. Taktiež obyvateľov ubezpečili, že zmena sa tento rok nedotkne žiadneho sídliska.

Dnes sa na žilinskej radnici uskutočnila neformálna diskusia primátora mesta Žilina Petra Fiabáne a zástupcov mesta - Radoslava Vozárika, vedúceho odboru správy verejného priestranstva a životného prostredia a Ľuboša Slebodníka z referátu mobility - rovnako náčelníka Mestskej polície Žilina, Petra Mišejku a príslušníkov mestskej polície, ktorej hlavnou témou boli prípravy na nový parkovací systém.

Na neformálnej diskusii zástupcovia žilinskej radnice avizovali, že aktuálne parkovacie automaty, ktoré mesto v blízkej dobe prevezme od Žilinskej parkovacej spoločnosti za cenu nižšiu ako je stanovená znaleckým posudkom, budú slúžiť obyvateľom a návštevníkom mesta až do jesene tohto roku, teda v dočasnej prechodnej fáze, kým mesto neosadí nové moderné parkovacie automaty, v ktorých bude možné zaplatiť za parkovací lístok výhradne platobnou kartou.

V starých parkovacích automatoch, ktoré obyvatelia a návštevníci mesta využívajú aj v dnešných dňoch, bude možné počas avizovanej prechodnej fázy stále zaplatiť za parkovací lístok v hotovosti, avšak len do jesene tohto roku.

parkovanie_cennk-1_page-0001.jpg Foto: Mesto Žilina

„Mesto Žilina sa od 7. júna stáva výlučným prevádzkovateľom regulácie parkovania v centre mesta. Môžem povedať, že s naším partnerom, Žilinskou parkovacou spoločnosťou, sme našli spoločnú reč a je tesne pred podpisom zmluva, ktorá definuje ešte určité veci, ktoré v súvislosti s parkovaním potrebujeme vyriešiť. Máme vysúťažený celý parkovací systém od spoločnosti FT Technologies. Výhodou tohto systému je, že už na ňom dlhodobo pracuje Mestská polícia Žilina, čiže je tam pomerne veľmi jednoduchá a dobre zvládnuteľná integrácia. Prebehlo už aj testovanie tohto systému, tak pevne verím, že to do 7. júna bez problémov nabehne. Máme ďalej vysúťažený SMS systém, ktorý by od zhotoviteľa mal byť rovnako od 7. júna spustený a takisto máme potvrdených štyroch poskytovateľov parkovacej aplikácie,“ priblížil primátor mesta Žilina, Peter Fiabáne.

Ďalej dodal, že k začiatku mesiaca jún bude mať žilinská radnica k dispozícii aj kompletný zoznam vydaných parkovacích kariet, ktoré bude mesto akceptovať počas celej dĺžky ich platnosti. V praxi to teda znamená, že ak bola nejaká parkovacia karta vydaná ešte dnes, tak bude akceptovaná až do príslušného dátumu jej platnosti.

Zástupcovia žilinskej radnice rovnako pripomenuli, že s prevzatím parkovacieho systému tiež súvisí prerobenie dopravného značenia.

„Dobrá správa je, že sme sa dohodli so Žilinskou parkovacou spoločnosťou, že okrem parkovacích automatov a dopravného značenia, preberáme aj kompletný projekt. Samozrejme, ten sa bude musieť aktualizovať, pričom ho spracovala Žilinská univerzita v Žiline. Zhruba mesiac nám bude trvať, kým zmeníme celé dopravné značenie, ale výhodou je, že nám zostali stĺpiky, takže výrazne šetríme na niektorých nákladoch,“ uviedol primátor Fiabáne.

1_mapazn_01.png Foto: Mesto Žilina

Žilinská radnica v spolupráci s Mestskou políciou Žilina rovnako pristupuje od 7. júna ku pravidelným kontrolám regulovaného parkovania v centre mesta, a to hliadkami, ktoré budú dohliadať na správne parkovanie. Počas dennej smeny budú v uliciach tri hliadky, ktoré budú kontrolovať parkovanie počas dňa a počas noci budú na kontrolu parkovania vyčlenené dve hliadky. Príslušníci mestskej polície budú mať k dispozícii aplikáciu, pomocou ktorej budú snímať evidenčné čísla vozidiel a v prípade potreby budú môcť operatívne využiť objektívnu zodpovednosť, ak zaparkované vozidlo porušuje nový parkovací poriadok, a udeliť tak vodičovi pokutu za dopravný priestupok.

„Aká bude efektívna kontrola, tak taká bude parkovacia disciplína v meste. Zo začiatku budeme upozorňovať vodičov prostredníctvom letákov aj s QR kódom, kde ich po naskenovaní kódu automaticky presmeruje na všetky potrebné informácie ku parkovacej politike. Takisto aj pri výmene dopravného značenia budeme, samozrejme, tolerovať tie ulice, na ktorých sa aktuálne bude dopravné značenie vymieňať. Budeme sa držať takej zásady, že každý vodič bude takouto formou raz upozornený. Rovnako budeme využívať inštitút objektívnej zodpovednosti, ktorý sme v minulosti na parkovaciu politiku neuplatňovali. Žilinčania teda v konečnom dôsledku neprídu do ničoho nového, tento inštitút sme využívali už aj na iné priestupky v doprave,“ ozrejmil náčelník Mestskej polície Žilina, Peter Mišejka.

parkovanie-s-QR-768x525.jpg Foto: Mesto Žilina

Mesto Žilina na parkovaciu politiku zriadilo samostatný účet, na ktorý budú poukazované prostriedky z výberu parkovného, a ktoré zároveň budú použité výlučne na dopravný účel, ako je prevádzka parkovacieho systému, údržba parkovacích miest, rekonštrukcia ciest, budovanie cyklotrás a oprava chodníkov. Okrem týchto aktivít sa prostriedky z takzvaného fondu mobility použijú aj do rozvoja dopravnej infraštruktúry, tiež na projekty v MHD a budovanie nových okrajových parkovacích plôch.

Ostatné časti mesta, najmä sídliska, sa budú podľa dostupných informácií postupne pridávať k systému regulovaného parkovania. V roku 2024 by mali tak pribudnúť prvé sídliska podľa pripravenosti projektu dopravného značenia.


Súvisiaci článok
Mesto Žilina spúšťa novú webovú stránku pre parkovanie a otvára klientske centrum
Čítajte viac >

Zdieľať článok

Ďakujeme, že nás čítate. V prípade, že ste našli v článku chybu, napíšte nám na redakcia@sp21.sk

Lock-icon

Pre pridávanie komentárov do diskusie sa musíteprihlásiť