Utorok 28. 11. 2023 10:17:15 | Meniny má Henrieta

Na SOŠ stavebná v Žiline bola dokončená modernizácia odborného vzdelávania

Rekonštrukcia na SOŠ stavebná v Žiline sa začala v 6/2021. Súčasťou investičnej akcie vo výške 870 tis. s DPH bola prístavba objektu odborného vzdelávania s bezbariérovými priestormi, stavebné úpravy strešnej konštrukcie pôvodnej haly aj nová kanalizácia. TEXT a FOTO: Eva Lacová, oddelenie komunikácie ŽSK

Tlačová správa|13. október 2022|11:00:25


Súvisiaci článok
Mestská multifunkčná hala v Tvrdošíne sa stáva realitou (FOTOGALÉRIA)
Čítajte viac >

SOŠ stavebná v Žiline je jedným z piatich centier odborného vzdelávania a prípravy v okrese Žilina, ktorých zriaďovateľom je ŽSK. Škola má dlhoročnú tradíciu v príprave stavebných odborníkov od klasických stavbárskych remesiel až po špeciálne technické odbory. V škole úspešne funguje vlastná zváračská škola, ktorá poskytuje akreditované programy rekvalifikačného vzdelávania v tejto oblasti ako aj stanica emisných kontrol. Žiaci spolupracujú resp. praxujú vo viacerých stavebných firmách v regióne, tie im po ukončení štúdia ponúkajú možnosť zamestnania sa.

2022_10_12_SOS-stavebna-dielne-7.jpg

„O štúdium na tejto škole je každoročne veľký záujem, pretože odbory ktoré sú na škole poskytované majú svoju budúcnosť a taktiež opodstatnenie vzhľadom na trh práce. Samozrejme škola musí vedieť pohotovo reagovať na neustále sa meniace podmienky na trhu práce, či už z pohľadu zamestnávateľov alebo najmodernejšej techniky pri výučbe. Centrum odborného vzdelávania a prípravy SOŠ stavebná v Žiline taktiež významne prispieva k rozvoju celoživotného vzdelávania vo viacerých učebných a študijných odboroch. Chceme študentom aj pedagogickým pracovníkom poskytnúť príjemne a kvalitné prostredie s najmodernejším technicko-materiálnym vybavením. Investície do modernizácie škôl vnímam ako veľmi dôležité,“ tvrdí Erika Jurinová, predsedníčka ŽSK.

Centrom praktického vyučovania sú dielne na Bánovskej ceste č. 9, kde prebieha vyučovanie v 12 dielňach a odbornej učebni. ŽSK dlhodobo vnímal potrebu rekonštrukcie priestorov pre prax študentov v odbore tesár – tesárska dielňa, kde by študenti v praxi mohli zostavovať tesárske konštrukcie – krovy, lešenia. Z rámci novej výstavby bola vybúraná existujúca spevnená plocha pod navrhovanou novostavbou a preložené všetky inžinierske siete.

2022_10_12_SOS-stavebna-dielne-4.jpg

Prístavba objektu odborného vzdelávania bola zrealizovaná v areáli SOŠ stavebná, kde sa už nachádzajú dielne (drevovýcvik a dielňa suchého murovania). V novostavbe vznikla tesárska dielňa, učebňa technickej výchovy, prednášková sála, dva kabinety a bezbariérové hygienické zázemie. Súčasťou úprav bola aj nová kanalizácia, nové bezbariérové priestory pre kvalitnú teoretickú aj praktickú výučbu študentov, zmodernizované a presvetlené boli pôvodné priestory dielní.

Rekonštrukcia vo výške 870 tis. € s DPH bola financovaná z Operačného programu IROP a z vlastných zdrojov ŽSK.


Súvisiaci článok
Potok v parku Frambor odkryli v dĺžke 8 metrov. Zisťovali sme, prečo to viac nejde
Čítajte viac >

Zdieľať článok

Ďakujeme, že čítate Žilina SP21. V prípade, že ste našli v článku chybu, napíšte nám na redakcia@sp21.sk

Lock-icon

Pre pridávanie komentárov do diskusie sa musíteprihlásiť